Thursday, December 1, 2016

Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag


1) Ingen som läser mina bloggar? Ingen idé att drömma om bokpublication? Se hit ett slag · 2) Kära Liselotte Nilsson!

Här äro statistikerna öfver 36 bloggar för sednaste veckan:


Ukraina 213
USA 176
Frankrike 89
Förenade Arabemiraten 25
Tyskland 22
Ryssland 15
Pakistan 13
Grekland 9
Canada 8
Polen 8
Tyskland 130
Frankrike 70
USA 68
Ukraina 21
Kina 9
Sverige 9
Ryssland 7
Netherländerna 3
Rumänien 3
Canada 2
USA 1506
Frankrike 68
Brasilien 56
Tyskland 12
Australien 9
Ryssland 5
Indien 4
Netherländerna 4
Polen 4
Filippinerna 3
Frankrike 1
USA 1
Grekland 395
USA 177
Storbritannien 101
Spanien 49
Frankrike 25
Japan 14
Kina 8
Netherländerna 7
Ukraina 6
Fiji-öarne 3
Frankrike 18
USA 5
Finland 3
Tyskland 1
Ryssland 1
Sverige 1
Turkiet 1
Sydafrica 1
Ukraina 2

Frankrike 1
Tyskland 11
USA 11
Frankrike 7
Ryssland 7
Australien 1
Spanien 1
Storbritannien 1
Lettland 1
Ukraina 1
Tyskland 11
Ukraina 11
Frankrike 7
USA 6
Indien 4
Netherländerna 3
Ryssland 3
Australien 2
Pakistan 2
Turkiet 2
Frankrike 35
Ukraina 6
Sverige 2
Brasilien 1
Sverige 2
USA 2
Litaven 1
USA 18
Frankrike 9
Tyskland 3
Förenade Arabemiraten 2
Kina 1
Spanien 1
Kroatien 1
Indien 1
Pakistan 1
USA 1
Irland 2
Ryssland 2
USA 2
Tyskland 1
Frankrike 1
Thailand 1
Frankrike 11
Australien 2
USA 2
Brasilien 1
Rumänien 1
Frankrike 1
USA 1
USA 213
Frankrike 18

Tyskland 10
Canada 6
Netherländerna 5
Ryssland 5
Turkiet 5
Ukraina 5
Thailand 4
Grekland 3
Ukraina 1
USA 1
USA 8
Turkiet 3
Ryssland 1
Ukraina 1
Ukraina 12
USA 3
Frankrike 2
Indonesien 1
Pakistan 1
Ryssland 1
Sverige 1
Thailand 1
Turkiet 1
USA 1
USA 1
USA 1
Frankrike 1
USA 1
USA 1
USA 9
Frankrike 1
Mexico 1
Ryssland 1
Frankrike 8
USA 7
Tyskland 5
Ryssland 4
Turkiet 3
Ukraina 3
Colombia 1
Netherländerna 1
Ukraina 38
Frankrike 13
USA 7
Förenade Arabemiraten 2
Kina 2
Norge 2
Ryssland 2
Sverige 2
Tyskland 1
Pakistan 1
USA 9

Frankrike 8
Storbritannien 2
Bangladesh 1
Brasilien 1
Kina 1
Haiti 1
Ryssland 1
Ukraina 1
Frankrike 4
Grekland 1
Pakistan 1
USA 1
USA 1470
Frankrike 23
Polen 7
Brasilien 3
Ryssland 3
Tyskland 2
Ukraina 2
Australien 1
Canada 1
Storbritannien 1
Frankrike 3
USA 2
Storbritannien 1
Ukraina 1
Frankrike 12
USA 11
Kroatien 8
Ukraina 5
Tyskland 2
Indonesien 2
Pakistan 2
Ryssland 2
Grekland 1
Litaven 1
Ukraina 8
Frankrike 1
USA 1
Frankrike 2
Tyskland 1
Ukraina 1
USA 1

= 5643


Notera först att två bloggar slå stort i USA just nu.

Jag skickade en artikel på creationist-bloggen till Texas skolstyrelse - och sedan gick bloggen som sådan "viral" som man säger.

Jag skickade en rättelse ang. St Thomas 1:sta och 2:dra Gudsbevis till en philosophie-professor som hade återgett en nuance fel - så gick äfven den allmän-christna apologetiska bloggen "viral".

Här äro först articlarne jag skickade, sedan sjelfva de "virala" bloggarne:

Correcting Theodore Gracyk's analysis
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com/2016/11/correcting-thomas-gracyks-analysis.html


Advantages of a Shorter Carbon 14 Chronology / Letter A of ex oriente - IV - Conclusion
http://creavsevolu.blogspot.com/2016/11/advantages-of-shorter-carbon-14.html


På respective:

somewhere else
http://notontimsblogroundhere.blogspot.com


Och:

Creation vs. Evolution
http://creavsevolu.blogspot.com


Och här äro statistikerna sednaste månaden för de två, notera att "totalt"-statistiken tas på annat sätt än de här gifna tio-i-topp-statistikerna.

 somewhere else Creation vs Evolution
USA 3815 5564
Frankrike 106 292
Canada 44 39
Singapore 33 44
Ukraina 24 36
Tyskland 13 49
Brasilien 4 57
Förenade Arabemiraten - 39
Ryssland - 23
Nederländerna - 19
Storbritannien 19 -
Polen 9 -
Portugal 7 -
Totalt 4276 6362


Deremot ligger Sverige i lä. Deraf kan missförståndet lätt uppkomma just i Sverige att knappast ngn läser mig, att det intet skulle löna sig att trycka upp mina texter i bokform.

Jag tror att de nämnda exemplerna visa att mitt project är, om intet helt och fullt realistiskt, i alla fall mer realistiskt än man kan tro i kära hemlandet.

Detta då skrifvet som en del af min vädjan till CSN om anstånd tils mitt skrifvande (hittils icke inkomstbringande) blir en inkomstkälla för mig och för mina creditorer. Der de nog stå för största summan.

Hans Georg Lundahl
Bibl. M. Audoux, Paris
Skt Nahums dag
1.XII.2016

No comments: