Monday, November 13, 2017

Är HS naturligt? Jag débatterar mot BH


Är HS naturligt? : Jag débatterar mot BH · Jag débatterar mot nra andra

RL
delade FKs publication.
10 november, 17:01
Jag kickar liv i frågan om homosexualitet är naturligt. Vad säger ni egentligen?

[Utelemnar publicationen, svarade bara på inledande ord, af RL.]

Hans-Georg Lundahl,
härefter HGL
"Förekommande i naturen" = / = "naturligt"
Naturligt = icke tillfälligt, icke skadadt, icke missbildadt ...

BH
Men va bra! Men tanke på att homosexualitet varken är tillfälligt, skadat eller missbildat så är ju frågan löst då.

HGL
Noterade du evt de sista puncterna? [=...=osv]

Och det ÄR i förhållande till det kön man fått:

 • tillfälligt (hvarken man eller qvinna brukar vara homo)
 • skadadt (det är inget man föds till)
 • missbildadt (dysfunctionnelt i förhållande till sexualitetens syfte)


BH
HGL
Det är vad du anser/tror måhända.

 • vad män och kvinnor ”brukar” vara är på sin höjd subjektivt. De flesta ”brukar” vara högerhänta, ska det få styra om det är ok och/eller accepterat att vara vänsterhänt?
 • det ÄR något man föds till! Sluta sprida felaktigheter! Jag skulle vilja be dig att faktiskt prata med och lyssna på vad homosexuella säger angående detta men jag vill nog inte utsätta någon för att behöva försöka föra ett samtal med dig om du inte kan lyssna.
 • sexualitet är mångfacetterat och inte enbart en funktionalitet för reproduktion.


Jag anser dina åsikter vara det som är dysfunktionellt med ett modernt accepterande samhälle

HGL
Jag anser det moderna samhället vara dysfunctionnelt i jemförelse med menniskans natur.

Att vara vensterhändt är intet naturligt, men heller intet så vigtigt. Det kan finnas handtverk och sysslor i hvilka vensterhändthet bör utselutas, sex hör intet dit.

Jag har hört det der om "man föds till det", men factum qvarstår enda läggningen som är nästan 100 % stabil är heterosexualitet, och jag misstänker starkt att det man i sådana fall föds till är ngt annat än homosexualitet som sådan.

T ex kan en man födas till att vara en smula qvinligare, och vexa upp bland folk som se detta som bögaktigt, och dermed bli bög. Vice versa för lesbisk. Notera, "t ex", jag har intet schizzerat alla fall.

Jag väntar med nästa till efter svar.

BH
Du bekräftar alltså att du helt enkelt inte tar in vad andra människor berättar om sig själva och sina liv. Vad du ”tror” väger tyngre än vad andra VET om sig själva. Det är något jag tycker du borde fundera över, det är nog det enda väsentliga här. I övrigt har vi nog inget mer att diskutera, jag tror inte att jag kan övertyga eller ens påverka dig angående vad du tror.

HGL
"Du bekräftar alltså att du helt enkelt inte tar in vad andra människor berättar om sig själva och sina liv."

Intet allt.

Jag tar in hvad de kunna visa som skedda händelser, intet alltid slutsatser.

x säger "jag blef hypnotiserad och gick tillbaka till ett tidigare lif"

Jag tar in att den upplefvelsen egde rum under hypnos, jag tror intet på sjelavandring.

Det "tidigare lifvet" var en helt annan menniskas, eller en icke existerande fictiv menniskas, upplefvelsen ett konstverk, af egna "undermevetna", af elfvor, eller af djeflar. Sällan af Guds englar. Slutsatsen att x har en sjel som tidigare lefvat i en annan kropp går jag intet på.

Samma med slutsatsen "y föddes till homosexuell". Man brukar intet minnas sin egen födelse, och man brukar intet ha direct sexuella känslor före puberteten.

"Vad du ”tror” väger tyngre än vad andra VET om sig själva."

Vet x att hon lefvat ett tidigare lif?

"Det är något jag tycker du borde fundera över, det är nog det enda väsentliga här."

Jag tror jag svarat.

"I övrigt har vi nog inget mer att diskutera, jag tror inte att jag kan övertyga eller ens påverka dig angående vad du tror."

Som du önskar.

Uppdatering
efter att BH sett länken till ofvanstående.

BH
21 timmar sedan
HGL
Så du kopierar vår dialog och klistrar upp den på din blogg? Vad vill du åstadkomma med det!?

BH
18 timmar sedan
Är du medveten om att du även bryter mot gruppens regler här?

BH
5 timmar sedan
HGL Kan du vara så vänlig att;

 • 1 förklara varför du lade upp vår dialog på din blogg utan att be om min tillåtelse, och
 • 2 ta bort inlägget från din blogg! Jag uppskattar det inte och det bryter mot gruppens regler


HGL
3 min sedan
 • 1) Ditt argument om att jag vägrar ta till mig hvad andra s a s "veta" om sig sjelfva hade jag intet hört innan, nu är det besvaradt.

  Jag anser att mitt svar är ytterst godt, och att jag gör mina läsare en tjenst genom att tillhandahålla vår dialog.

 • 2) Uppskattar du intet att dina argument komma ut?

  Det var derföre jag förkortade ditt namn, för att intet hänga ut dig ifall du nu var blyg ...


HGL
Och till anmodan : nej.

Annan tråd, administrativia

BH
Jag skulle vilja få kontakt med en admin, jag skriver enbart från min telefon och den vill inte tagga folk alla ggr om det inte gäller ett direkt svar..

David Silverkors
Vad är du vill diskutera BH? Jag är en admin.

BH
David Silverkors
Hej, och tack för din respons David.

Jag kommenterade en post som en Hans-Georg Lundahl gjort i en tråd om homosexualitet. Utan att fråga mig om tillåtelse så kopierade han vår diskussion och lade ut den på sin blogg. Det framgår inga personliga uppgifter om vem jag är utan jag omnämns bara med mina initialer, men jag uppskattade det ändå inte. Jag har frågat varför han gjorde så och bett honom ta bort inlägget eftersom jag tolkar det som att han bryter mot gruppens regler men han har inte ens svarat mig på detta.

Jag vet inte vad han ville åstadkomma med sitt agerande men jag tycker inte att det är ett schysst sätt att debattera på.

David Silverkors
Hans-Georg Lundahl: Du får en varning, då du har citerat inlägg från denna grupp utan medgivande från den berörde. Se regel 7 i våra regler Det inlägg jag syftar på finns på din blogg:

[länk hit:]
http://danskantimodernism.blogspot.fr/2017/11/ar-hs-naturligt-jag-debatterar-mot-bh.html

Gruppens regler: https://www.facebook.com/notes/livets-frågor-religion-och-livsåskådningsdialog/regler-för-gruppen/1232813150145355/

// Admin

Hans-Georg Lundahl
David Silverkors, factum är att jag anslöts till grouppen medan den var "öppen". Sedan blef den "sluten" bakom ryggen på mig.

Jag är först och främst scribent. Medlem i denna groupe kommer betydligt längre ned.

3 Tillägg
 • 1) "Jag vet inte vad han ville åstadkomma med sitt agerande men jag tycker inte att det är ett schysst sätt att debattera på."

  Jag trodde débatten var färdig, BH hade uttryckt sig så.

  Mitt agerande är altså intet ett sätt att débattera med honom, utan en tjenst till mina läsare.

 • 2) "Jag har frågat varför han gjorde så och bett honom ta bort inlägget eftersom jag tolkar det som att han bryter mot gruppens regler men han har inte ens svarat mig på detta."

  Han frågade 21, 18 och 5 timmar innan jag fick syn på hans frågor.

  Jag svarade så fort jag fick syn på dem.

 • 3) Såg regel 7:

  "Man får inte utan medgivande av berörda citera eller posta skärmdumpar ur gruppen i andra grupper (eller sammanhang). Gruppen är sluten och därför stannar det som skrivs här."

  Detta har uppenbart skrifvits EFTER att en vän eller tidigare sådan anslöt mig till grouppen medan den var öppen.


David Silverkors
Hans-Georg Lundahl Gruppen har varit sluten i så många år jag varit med i alla fall. Du kom med i april förra året, då var gruppen sluten och regeln fanns även då. Vänligen ta bort inlägget.

BH
David Silverkors
Tack för din hjälp David

Hans-Georg Lundahl
Ngn admin kan mycket väl ha ändrat det fem secunder för att ansluta mig.

Men det är i o f s också möjligt jag gjorde ett undantag mot min princip om att intet gå med i slutna groupper.

Tja, i så fall ... tant pis.

Jag tänker dock intet ta bort inlägget.

No comments: