Saturday, November 8, 2008

BEVAR CHRISTIANIA

2 April 2004

Førrige fredag var der en demonstration på Christianshavn i dette formål, ligeså idag. Den gang var det en del "typiske Christianiter" men også pæne folk i pæne klær, lidt ældre, der demonstrerede i dette formål. Idag var det en meget mindre demonstration, men også meget mere værd at tage på alvor. Det var forældre med småbørn i børnevågn og små piger - somlige ridende på Shetlandsponyer, nogle andre i vågn dragen efter en pony - der udgjorde demonstrationen. Jeg vil ikke fortige at den afsluttedes med en stor mandskabsvågn fuld med politibetjenter. Måske var de bange for at de små piger ellers vilde lave ballade? Ikke sandsynligt. Eller fordi de troede at andre vilde lave ballade med pigerne? Ikke troværdigt kl 16 en eftermiddag i København. Eller fordi de regnet med noget andet og gerne vilde ha et mandskab at sætte ind - og Christianitterne snød dem gennem at la' pigerne demonstrere idag? Troligvis. Hvorfor så pigerne - ganske normale piger med ganske normale interesser, som ridning på ponyer - deltog i demonstrationen vil jeg komme tilbage til.

Før omtr 30 år siden blev et tomt fhnv militærandlæg okkuperet af de første Christianiter. De lavede så en direktedemokratie med venstreforbilleder, de fik problemer med narko og smid den tyngre narko ud men bevarede Hasch - netop som i Amsterdam - og det er den ene grund til at politiet nu griber ind. Men den anden grund, den som regeringen Fogh Rasmussen står bag, er at privatisere Christiania, at opløse kollektivet. Er dette nu retfærdig? Jeg henviser til den katholske tenker St Thomas ab Aquino og hans artikel om støld og rån som også berør spørsmålet om egendom:

http://www.newadvent.org/summa/306600.htm

Brugt linken og læst alt? Godt. Hvorfor i retfærdighedens navn skal Christiania så privatiseres? Fordi et menneske har ret at forhverve og besitte retteligt forhvervet privategendom? Ja, men det har ju også juridiske og moraliske personer, som f ex det Christianske kollektiv! Eller fordi dét oprindelig fik det territorium gennem at ta hvad der ikke var deres eget? Ja, det var ju militærets (også et stort kollektiv) og statens. Men det ær ikke militæret eller staten der skal få Christiania igen i følge Fogh Rasmussen, uden enkelte egendommer! Og en sådan findes allereden: Fristaten Christiania. Er dén privat, spørger nogen? Jo, så længe den ikke ær anerkendt som stat eller som organ til en stat ær Fristaten Christiania netop en privat organisation. Eller fordi enkelte føler et mere konkret ansvar for en egendom, en arbejdsopgave end et kollektiv? Christianiterne har løst problemet med arbejdsfordeling. Jeg har sedt - på morgen før en uge siden - en christianit gå ud med kost og en besøger - hjemløs som i realiteten også jeg selv ønske ham en god arbejdsdag. Nej, Christiania ær ikke et exempel på dårligt organisered fælles egendom, fælles ansvar hvor enhver prøver at snyde de andre på sit arbejd, ikke nu i hvert fald. Christiania ær organiseret som en bastion - som det også ær.

Nej, Fogh Rasmussen ær ved at åbne et fristed fra kapitalistisk konkurrence før de riges miljoner og tvanget at sælge til høgstbydende hvis man ikke kan betale sin gæld til banken. Og at lukke et fristed for de hjemløse, som i hvert tilfælde før på tiden har kunnet sætte op et tælt og registrere sig som Christianiter. Et fristed for originaler og kunstnere. Et sted hvor børn kunde vokse op uden at lære den kedelige lektie at penge ær alt i samfundet og kærlighed og samhold kun en privat følelse. Og det ær også grunden til at idag børn demonstrerede for at Christiania skulde bevares. De har haft det godt. De har lært sig at tage andsvar ikke for sig selve allene, uden også for de andres fælles gode. De ved godt at hasch og endogså øl ikke endnu ær for dem uden for ældre folk, for voxne - ligesom sex. De har, måske bedere end mange andre lært sig at sådanne grænser findes for børn. Christiania har varet som en landsby mit i byen. Og dét ær hvad Christianitter vil bevare fremover, hvis Gud ær med dem. Og dét ær hvad Fogh Rasmussen vilde ødelægge, hvis der kom dit en jeunesse d'oré nær én eller anden milljonær byder et høgt pris på fast egendom derude og gav sine teenagere tilstrækkeligt med tusindkronerssedler for at få selv den mest Christiania-sindede pusher at glemme ansvaret for det sted han varet på men ikke længre ær tryg på(det kan selvfølgelig ske selv uden pushere tilbage på Pusher Street) for en stor og kortsigtig fortjeneste.

Hans Georg Lundahl


15 April 2004


I denne dags Urban læser jeg forsvarsminister Svend Aage Jensbys (V) kommentar til fondsmodelet. Dette model er et forslag om at Christiania fremdeles skal eges af en fond, der skal ansvare juridiskt og økonomiskt overfor myndighederne i Kongeriget Danmark og representere christianitterne.

"Regeringen er særdeles skeptisk i forhold til en fondsmodel i den form, som Christiania har foreslået, idet denne model efter regeringens opfattelse ikke giver den fornødne sikkerhed for faktiske ændringer, men snarere indebærer risiko for en fastlåsning af status quo," skriver forsvarsministeren.

Man plejer at sige at borgerligheden er konservativ, de fattige radikale, at borgerligheden vil bevare status quo og de fattige forandre. Det passede måske nord om Alperne og Pyrenæerne mellem 1830 og 1980. Nu borde det ha blivit åbenlyst at det atter en gang er tvertom: de fattige er konservative, de besutne revolutionære.

Rent faktisk vilde Jensbys motivering ha passet godt ind på kommunistpartiets tilsvarende motiveringer at for exempel konfiskere landtbrugsgods i nuvarende Estland, Lettland og Litauen. Den gang vilde kommunisterne ikke lade vær' at ved direkte konfiskation og udpresning gøre slut på de private egerforhold bland bønderne, for at frampresse forandringer, der officielt sku' være til gagn for de fattige men i realiteten indebar at partifunktionærer kunde bestemme til sit eget gagn. Den her gang er det borgerlige der vil gøre slut på de kollektive rettigheder og selvforvaltningen i Christiania. Fælles er hadet mod status quo, viljen at frempresse forandringer, manglen på respekt for de hidtilsvarende egendommere.

Hans Georg Lundahl

Tillægg 2006:
http://www.christiania.org/~befri/
Christiania

No comments: