Saturday, November 8, 2008

Et kryds der gør forskel

En kristdemokrat gjorde lige i valgfolder udtalelsen at krydset på valgseddelen er et kryds der gør forskel. Det er nu muligt at det er sådan. Krydset på en valgseddel kan gøre forskel på en kandidat eller en anden. I hvert tilfælde hvis den der setter krydset har stemmeret - og hvis ikke andres kryds på andre valgsedler samlet veger tyngre.

Et kryds er et kors. Det er samme latinske crux der har kommet ind i de skandinaviske sprog to veje. Og der var en gang et kryds vor det der afstemtes virkelig gjorde forskel: krydset på en pæle på Golgatha. Den der hang på det stemte for vores frelse. Og hans stemme vurderedes meget højt: det var Guds egen stemme. Guds eget Ord.

Han har faktiskt givet sine trogne en vis andel i den stemmeret: suffragiet (stemmeretten) for de afsomnedes sjeler. På jorden kan en katholik i Nådens tilstand stemme for at en sjel i skærsilden skal komme tidligere til himmelen end ellers. F.eks. ved aflad. Afladen vindes ved en god gerning der i almindelighed omfatter noget slags kors at bære - korsridderens, korsvejens eller korset på en Rosenkrans.

Kirken forføjer over et overskud på gode gerninger af Kristus og af de hellige mænd og kvinder, drengebørn og jomfruer der er gået foran til himmelen. Og bestemmer hvad for slags god gerning udover de allereden af Gud selv instiftede (Messeofret) der gir en stemme for en afsovnets sjel.

Afladen er dermed et kryds der gør forskel. Et kryds der togs fra os Skandinavere ved reformationen. Men også det kryds der er forbilleden for det kryds vi bruger eller snarere misbruger eller ikke bruger til disse parlamenter. Og årsagen til at man stemmer med et kryds er såmænd det store crux ved hvilket Gud stemte infor Gud at mennesket ikke lengre skal ha valgt Satan til sin konge, som Adam narredes til i Eden.

PS: græskorthodoxe (som jeg undertiden er blevet) troer ikke lige på skærsilden, men benægter heller ikke denne stemmeret, dette suffragium for de afsomnede.

No comments: