Saturday, November 8, 2008

pattedyrenes kromosomer

1 det der ser ud som en fusion (at to kromosomer blir én) kan meget vel vaere en tilsvarighed der skaberen har gjort - ikke foerst og fraemmest for at gi indtrykket af fusion, uden for artistisk oekonomie (hvis skaberen vil at aben skal ligne mennesken, gir han aben kromosomer der ligner menneskets kromosomer)

2 naar et individ foeds med tre kromosomer i et par er det ofte skadeligt for ham : i hvert tilfaelde ser vi ikke at det nogensinde paa sigt leder til grupper med fire kromosomer i et par, end mindre at de fire kromosomer blir to par

3 planter og amfibier kan ha varianter med fire eller aatte kromosomer i hvert par, saakaldt tetraploidie eller oktoploidie, ligesaa - og det har de faelles med fisk, fugl, firben og insekter - triploide eksemplar, enten ufruktsamme eller selvbefruktende:

a) det forekommer slet ikke hos pattedyr

b) naar saadan polyploidie forenkles til diploidi (kromosomer i par) gaar det ikke saadan til at kromosomerne omfordeles i doppelt saa mange par, uden at de halveres til halve antallet kromosomer

4) At en kromosom blir to (fission) er svaert at forklare, fordi hvor kommer saa den ny centromer fra? Centromeren er den del af kromosomen hvor de to i et par haenger sammen. Hoensefugl har smaakromosomer uden centromerer ved siden af de store kromosomer, ikke saa pattedyr. At to kromosmer blir en (fusion) er lettere, men ogsaa i dét tilfaelde er der saa i den umiddelbare afkomme en ubalance mellem to kromosomer fra den ene foraelder og en sammansat fra den anden foraelder - omvendt det andre tilfaelde (fission), hvor samme ubalance opstaar paa den anden vej. Men hvis det saa end er muligt: hvordan sker der saa at pattedyrene har saa mange forskellige antal kromosomer (altid i par, undtagen naar en individ faar tre i et par)? Har det foerste pattedyr haft lige saa mange kromosomer som det pattedyr der har flest? Hvor mange gange skal daa to kromosomer ha blevet én paa vejen?

Og hvorfor er de former af pattedyr der synes naermest de som oprindelig antagne ikke dem der har flest kromosomer, hvis det nu er saadan?Hans Lundahl

oprindelig blogget paa blackmarket,
opdateret idag, 11 sept 2007,
St Johannes Daaberens Halshugning
ifoelge den gamle kalender

No comments: