Friday, October 5, 2012

Naturlagar bakom alt?

http://www.youtube.com/watch?v=BCT40JDQjHo
-->
Naturlagarna skapade världen?
http://katolskobservator.blogspot.fr/2012/09/naturlagarna-skaparde-varlden.html


Kanske han slarvade med orden, men han sade iallafall något i stil med att "vi humanister tror inte på någon gud som står bakom allt, det gör naturlagarna".


Äfven om man antar att alt från förstaste börjans af-evighet-aste icke-början skett enligt naturlagar, hvilket är fel, så är den commentaren ungefär lika intelligent som att säga att det intet står en scribent bakom dessa rader, fördet gör grammatikens lagar eller att det intet står banktjenstemän bakom mina c:a tio euro på f tf oåtkomligt conto, för det gör arithmetikens lagar. Jag menar mig intet ha klått atheismen på fingrarne härmed, bara en atheist i hans klumpiga uttryck för atheismens "credo"./HGL

No comments: