Monday, September 16, 2013

En viss typ af offentlig sector bör bort

ME (status)
Vill du ha sänkt skatt? Ok, kom inte och klaga på att skola, vård och omsorg monterats ner sen bara.

15 miljarder
http://15miljarder.se/
Hans-Georg Lundahl
Om det är psykiatrisk tvångsvård, tvångsomhändertagande af barn samt skoltvång som monteras ned, klagar intet jag!
ME
Läs länken
Hans-Georg Lundahl
Jag ser en massa matte, intet discussioner om hvilka undersköterskor (t ex psyk) eller hvilka lärare som skulle bort.
IS
Om man är emot psykiatrisk tvångsvård och tvångsomhändertagande av barn och skoltvång... Jadu, då är man i helt fel land till att börja med. Fel världsdel för den delen också
Hans-Georg Lundahl
Jag har redan lemnat Sverige.
IS
Du bör överväga att lämna civilisation i övrigt, då det handlar om det kollektiva ansvaret om mänskliga rättigheter.
ME
Hans-Georg: Just det. Du är med andra offtopic
Hans-Georg Lundahl
Det handlar om statlig ansvarsstöld och om rättigheter de berörda se som bördor. Och alla tre äro ganska nya inom området för christen civilisation.
Hvarefter ...
... tystnad föll. Och jag postade denna länk. Och ngt sednare fick svaret här:
ME
Att posta en debatt i sin egen blogg är kanske ett smidigt sätt att stjäla sista ordet. Att tystnad föll beror med största sannolikhet på att ditt inlägg saknade relevans för min länk.
Hans-Georg Lundahl
Sade du ja. Men nu kan du ju med ett conto i blogger, wordpress (dot com, ej att förvexla med dot net) eller livejournal commentera under min blogg. Och nej, IS tyckte intet att det var irrelevant att svara ...

Vill man ha alla de sjuksköterskorna om en del tillhöra psykvården? Vill man ha alla de grundskolelärarne om halfva classerna skulle stänga om äldre system för skolning af skolbarn - d v s fr a jordbruk och lärogång - toge hand om barn som ville lemna skolan och ytterligare en del (som jag står närmare) om hemskolning vore vanligare, liksom friskolor utan skattemedel för lärarelönen? O s v.
ME
Eftersom han liksom jag har hemtenta det här dygnet tror jag att du får ta med det i beräkningarna
Hans-Georg Lundahl
Länken fins qvar. Commentera när ni vilja.
IS
Du har övertygat mig Hans-Georg. Om du ställer upp i något val lovar jag att personrösta!
SK
Med världens högsta skatter så borde vi ha världens bästa vård, skola omsorg. Vart tar alla pengar vägen?!!?!? Ursäkta att jag är cynisk men svenska folket blir rånat och vi är lyckligt ovetande och blir arga när vi får behålla mer av vara egna pengar...
ME
Svårt att säga vad man skulle kunna minska på:

Statsbudgeten i sammandrag
http://www.regeringen.se/sb/d/12869/a/170146
SK
Hur kokar man en groda?
ME
Låååångsamt
SK
Här är en video så att du kan se det lite mer ur mitt perspektiv. Jag vet att detta är extrem i många öron, men detta hör man i princip aldrig i Sverige. Den libertarianska rörelsen växer så smått i världen men i vårt land är den näst intill okänd.

Joakim Fagerström - En annan värld är möjlig
http://vimeo.com/23800205


Jag tycker att jag själv är ganska moderat jämför med snubbarna i mises-institutet, men det beror ju vilken utgångspunkt man har.
ME
Jag tar mig en titt imorgon :)
Hans-Georg Lundahl
"Svårt att säga vad man skulle kunna minska på"? Jag har precis gifvit ett perfect förslag. [Se nedan om corrigering af det "perfecta"]

IS, jag är utanför landet. Jag är intet i gång med att bli röstad på, jag har röstat med fötterna.

SK, Mises ha rätt i att vissa utgifter äro en dålig idé, men intet i afreglering af commersiella marknader eller i nedbantning af bibliotheker och verkliga offentliga välgerningar. Jag menar förstås "och andra offentliga välgerningar."
SK
När väl en verksamhet hamnat under offentlig förvaltning och folk har vant sig vid det har folk otroligt svårt att tänka sig atr det skulle vara på annat sätt. Gatorna skulle vara fyllda av sopor och människor skulle dö som flugor för att det inte fanns någon vård.
Hans-Georg Lundahl
Nja, sopor på gatorna skulle t ex omkringliggande bönder kunna taga hand om som gödsel (det var dock innan plasten). Och notera att jag intet är öfverifrig att afskaffa sjukvård i offentlig regie om den är somatisk och intet dödar ngn. Jag borde kanske ha sagt att aborter och preventivmedler borde afskaffas än snabbare än tvångs-förvaltningar af barndomar, vuxna lif och utbildning.
ME
SK: Efter att ha tittat på de första 5 minuterna var jag tvungen att pausa filmen för att här skriva: Jag kan inte begripa varför folk vill hemskola sina barn. Trots att jag har vänner om gör det. Med detta sagt, åter till de återstående 25 minuterna av videon!
SK
Privatpersoner eller kanske grannskapet skulle säkert betala en slant för att bli av med soporna, men som du säger det finns säkert bönder som är intresserade och andra som tom skulle betala för det. Jag har heller inget emot offentlig verksamhet bara de statliga monopolen. När det inte finns några andra synliga alternativ känns allt annat hotfullt och skrämmande. Man kan ju ställa sig frågan om det är föräldrarna som har det primära ansvaret för sina barns utbildning eller om det är staten?
ME
Jag tänker i termer av intresse här, inte främst ansvar. Det ligger i bådas intresse att ett barn får en god utbildning. Båda parterna vill att barnen ska växa upp och finna sin funktion i samhällskroppen.
SK
Om statens enda intresse var att barnen skulle få en god utbildning skulle de tillåta hemundervisning. Då hemskolade barn ofta klarar sig bättre enligt vad jag förstått. Men det jag vill säga är att vi är lite väl naiva och lydiga när det gäller vår stat och vår demokrati. Vi ser inte hur staten kränker oss utan ber nästan om mer.
ME
Om det stämmer är det såklart ett argument för hemundervisning. Det är säkert bra för de barn som har kompetenta föräldrar
SK
Alla skolor är inte heller kompetenta och det är också ett skäl för hemundervisning.
Hans-Georg Lundahl
Och så ha vi två skäl till för hemundervisning: mobbing i skolan och en undervisning som föräldrarne äro emot i skolan (tex ensidigt för evolutionism eller heliocentrism).
ME
Inte mig emot
Hans-Georg Lundahl
"Det ligger i bådas intresse att ett barn får en god utbildning." Men bara en af parterna kan ha det normala ansvaret för att tillse intresset. IV Budet ger vid handa att det är föräldrarne, intet staten. Äldsta exemplen på statligt skoltvång i Vesterlandet: Athen och Sparta. Besegrade af Rom, som har undervisningsfrihet, innan Christendomen börjar med Vår Herre Jesus Christus och Kyrkan. Nästa kända exempel : Judendomen innan år 70 men efter Korsfästelsen och efter St Jacobs martyrium. Hvilket är intet dig emot? Hemundervisning eller ensidighet för moderna theorier?
ME
Ensidighet i de fall du nämner
Hans-Georg Lundahl
Du är f¨r indoctrinering?
ME
Om jag säger ja, slutar du diskutera då?
Hans-Georg Lundahl
Om du tycker så illa om att discutera med mig, hvad har du addat mig f¨r?
ME
Minns inte vem som lade till vem ursprungligen, men det spelar ingen roll. Jag är bara lite trött på att du halkar in på dina hjärtefrågor när det ursprungliga temat var något annat.
Hans-Georg Lundahl
Det ursprungliga themat har med hjertefrågorna att göra. Båda ha addat hvarandra, om du är trött på mitt sällskap i efterhand, kan du ju af-adda.
SK
En artikel helt relevant i sammanhanget. :)

GP : Högre skatt än du kanske tror
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2046117-hogre-skatt-an-du-kanske-tror
Hans-Georg Lundahl
Ang frågan om hvem som har ansvar för barnens fostran hade Pius XI ngt att säga till Hitler:

37. Gewissenhafte, ihrer erzieherischen Pflicht bewußte Eltern haben ein erstes und ursprüngliches Recht, die Erziehung der ihnen von Gott geschenkten Kinder im Geiste des wahren Glaubens und in Übereinstimmung mit seinen Grundsätzen und Vorschriften zu bestimmen. Gesetze oder andere Maßnahmen, die diesen naturrechtlich gegebenen Elternwillen in Schulfragen ausschalten oder durch Drohung und Zwang unwirksam machen, stehen im Widerspruch zum Naturrecht und sind im tiefsten und letzten Kern unsittlich.

38. Die Kirche, die berufene Hüterin und Auslegerin des göttlichen Naturrechts, kann daher gar nicht anders, als die im Zustand notorischer Unfreiheit erfolgten Schuleinschreibungen der jüngsten Vergangenheit als ein Zwangsprodukt zu erklären, dem jeglicher Rechtscharakter abgeht.


Pius PP XI : MIT BRENNENDER SORGE
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_ge.html

No comments: