Friday, October 11, 2013

Stolt Christen Geocentriker

Börjar som så ofta med ett citat:

Nationalsocialismen utvecklade redan tidigt en organisk syn på världen, till skillnad från den förhärskande människocentrerade (antropocentriska) och geocentriska världsåskådningen som vi till stora delar ärvt från judendomen och kristendomen.*


Att förbjuda vissa slags misshandel af djur bör intet tas som om de hade rättigheter, utan som att misshandeln af djur tenderar att förflacka de hemningar som skydda oss mot misshandel af oskyldiga menniskor. Aftrubba brukar man vist kalla det. Precis som vissa slags porr gör med hemningar mot våldtägt.

Att se det som om djur vore våra likar och hade rättigheter som vi är deremot fel.

Och det är inget fel med att vara geocentriker, tack.

Djuren saknade ”själ” och var bara ett slags maskiner (kyrkan, påven Pius IX, Descartes m.fl.).


Exact citat från påfve Pius IX, tack? Kyrkans synpunct är att de sakna andlig och odödlig sjel. Icke att de är ett slags machiner, detta sista är deremot Descartes' lära.

För många ”antinazister” var denna syn på människan som en del av naturen farlig eftersom en uppvärdering av djuren nödvändigtvis ledde till en nedvärdering av människan i naturens ordning och därmed enligt dessa kritiker indirekt röjde väg för det påstådda folkmordet på judarna.


Skulle Klas Lund äfven qvalifiera euthanasieprogrammet som "påstådt"? När Clemens August von Galen, biskop af Münster stoppade ett skede af dem genom anmälan för mord, var han inbillningssjuk? Tror icke det, nä.

Huru det nu än må vara med judarne.

Har en catholsk vän som gerna lenkar till Nordfront, men artiklar som denna ger mig intet exact mersmak. Synd att jag intet har lenk till Charles A. Coulombe's "A Hunting We Will Go (Animal rights activists go to Hell)".**

Hans-Georg Lundahl
Nanterre UB
Jungfru Marie Moderskaps Fest
11-X-2013

* Klas Lund (nazist, för dem som intet känna till honom eller Nordfront) i denna lenk (första citatet innehåller min emfas, intet hans):

Nationalsocialism och djurrätt
https://www.nordfront.se/nationalsocialism-och-djurratt.smr


** Kan noteras att om jag anser att Esteban Morillo är oskyldig till dråp detta beror på omständigheterna jag fått till del genom högermedia och intet på hans flickväns ideologie som liknar herr Lunds.

No comments: