Sunday, October 13, 2013

Någon kallade Jon Emil Kjölstad falsk, nej, det är han intet.

Här är Patrik Forséns svada: (länk).

Här är citatet om min gamle vän:

Kardinal Dante-sällskapet har dessutom offentligt tagit avstånd från nationalismen i och med denna text av Jon Emil Kjölstad; ”Sällskapet tar avstånd från s k högerextremism”. Oaktat vad nu ”högerextremism” kan tänkas betyda och det strategiskt galna i agerandet är det ett hyckleri av stora mått. Falska människor har aldrig varit en mer träffande benämning än på denna trio.


Texten han länkade till afslutas med "(Ovanstående förtydligande sker i samförstånd med biskopsämbetet.)"

Jon Emil Kjölstad är i sjelfva verket en fransk högerman med svenska och norska rötter. Algérie Française? FSSPX med Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet? Jodå. Det var han som introducerade mig till traditionnel liturgie och till catastroftänkande (numera ganska bekräftadt) om Kyrkan efter V-2. M a o har Arborelius sagt till honom att taga afstånd från s k högerextremism och han har skrifvit under menande dermed Klas Lund (som äfven jag tagit afstånd från, se förra artikeln).

Ni känna till OAS-culturen. Skåla för Salan i slutna sällskap men skåla för de Gaulle i offentlighet när det behöfs. Afståndstagandet från högerxtremismen är m a o tactiskt. Han har säkert gjort en mental reservation med innebörd att t ex taga afstånd från hvad man brukar anse att högerextremism är eller dylikt.

Hygglig prick. På ärlighet ger jag honom intet 20/20,* men att kalla honom falsk är för mycket.

Han är gemensam bekant med mig och Yvonne Maria Werner (Historiska Institutionen Lunds Universitet, Philosophiae Doctor). En af två eller tre som försvarade Faurisson för 20 år sedan (var det väl), från beqvämt svenskt studentafstånd, och jag höll delvis med. Vissa reservationer [hade jag dock], t ex till förmån för den dagbok Faurisson började se som falsarium.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
St Edward Bekännarens
Translation och Söndag
13-X-2013

*Antar att han intet ger mig 20/20 i discretion f d d ... (20/20 = felfritt prof enligt fransk betygssättning). Jag ger mig intet sjelf 20/20 i ärlighet.

2 comments:

Patrik Forsén said...

Hej Hans-George,

Jag skrev ett svar till dig på min blogg. Vi kanske kan ta en fortsatt diskussion där:

http://patrikforsen.se/2013/10/11/falska-manniskor/

Hans-Georg Lundahl said...

Jag skref under Patrik Forséns inlägg en viss tabbe om henne, och skref nu in der fölgande correction:

Jag har intet hängt med i alla turer sedan jag kände henne när hon var doctorand.

Hon är numera professor i historia vid Lunds Universitet och intet ”ngn slags docent”.

Hon klagade. Dessutom vill hon klargöra att hon intet är vän med ”Påven Emeritus” utan treffat honom nra ggr och talat med honom.