Sunday, November 17, 2013

Jon bloggar

Memento mori är themat på en af Jons bloggar. Kom ihåg att du kommer att dö.

Tips eller hänvisning till två bloggar, en idéintriktad och en personlig af Jon Kjölstad:

den idéinriktade:

Två oförenliga vänster
19 oktober 2013 by Jon Kjölstad
http://jonkjolstad.se/2013/10/19/tva-oforenliga-vanster/


Jon Kjölstads blogg
Filosofi, samhällsfrågor, litteratur och mer
http://jonkjolstad.se/


Jag valde en artikel jag håller med om. Jag håller nemligen intet med alla.

den personliga:

Francesca Caccini
16 november 2013 by Jon Emil Kjölstad
http://jonemilkjolstad.wordpress.com/2013/11/16/francesca-caccini/


Jon Emil Kjölstads blogg
Memento mori
http://jonemilkjolstad.wordpress.com/


Jag valde en artikel jag hade turen att se först af Jons bloggar (de i eget namn, efter Dantes Nyheter). Musiken är verkligen vacker.

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Söndag och S:ta Elisabeth
af Ungern
17-XI-2013

No comments: