Monday, December 16, 2013

Sjelf skrifver jag så litet privat ...

Jag såg en wiki om "Övralidspriset" och såg en länk till Östgöta-Corren.

"Övralidspristagaren skall aldrig blogga."

Nu är det kördt! Jag får aldrig Öfralidspriset, jag bloggar ju hela tiden.

Nu fick jag tid att läsa länken. Det var en intervju med Kristina Lugn som fått det priset 2009. Relevanta rader:

Det får mig att koppla till vad Kristina Lugn nyss sade i biblioteket, om bloggar:

- Jag kommer aldrig att blogga. Själva ordet blogg låter som en böld. Allt jag skriver privat är jättehemligt och jag skulle aldrig lägga ut det på nätet.


Jaha ... det var den pristagaren eller pristagerskan som aldrig "skall" blogga, d v s aldrig kommer att göra det!

Factum är att jag troligen har samma attityd till att lägga ut privat skrifvande som hon. När jag bloggar om en sak är den per definition intet längre privat om jag satt instälningarne så att alla kunna läsa det. Hvilket jag har på nästan alla bloggar.

Och om jag bloggar om en débat jag haft per FB eller mail är det för att den intet heller var helt privat. Kanske intet privat als, kanske jag suddar i det som kan vara privat (alla FB-vänner utom kända personer få sina namn förkortade när jag bloggar upp en débat).

Hon har sin editeur. Jag ser siten "blogger" som min primäre éditeur. Eller snarare mig sjelf som primär éditeur med technisk hjelp af blogger. Visserligen en jag intet tjenar pengar på direct - det menar jag tvertom att republicister, återutgifvare, skola fixa (och jo, jag ger en generel licence till återutgifvare att återutge alt jag editerat och publicerat på blogger, så det är bara att köra igång, copiera, trycka upp, tjena pengar, skicka mig frivilliga royalties, och om en är fattig gör jag honom en tjenst och om en annan är snål, så kanske den tredje hvarken är fattig eller snål, så är min plan).*

Hans-Georg Lundahl
Bpi, Georges Pompidou
Hl Tre Unge Män,
Ananias, Azarias och Misael
16-XII-2013

* På engelska och franska på deretour och hglwrites:

 engfr
deretourlänklänk
hglwriteslänklänk

No comments: