Friday, October 17, 2014

Korrekt disposition

en korrekt disposition öfver ett emne är en disposition som är afpassad till emnet

gäller det bilar kör du icke en disposition "under antiken - medeltiden - renaissancen - barocken - upplysningstiden - efter franska revolutionen", för det fans inga före franska revolutionen

gäller det ryska kör du icke en disposition "i Europa - Asien - Nordamerika - Sydamerika - Oceanien" för det fins så litet ryska utanför Europa och Asien, samt att sibirisk ryska intet skiljer sig nämnvärdt från Europeisk

det är det ena

det andra är att hufvuddelarne böra gå efter samma indelningsprincip

har du två indelningsprinciper, t ex tid och rum, så får du bestämma hvilken som är hufvudindelning och hvilken som är återkommande underindelning

i fråga om ryska eller bilar skulle tid och rum vara afdelningar af ena delen: den första skulle beskrifva ngt om ryskan som kasusspråk och med verbpar efter afslutad eller pågående aspekt, eller om bilarnes motorer och styranordning

innan du går in på historia och utbredning skulle ryska artikeln förmodligen nämna cyrilliska alfabetet och bilartikeln ngt om säten och dörrar

det gäller en känsla för hvad som är väsentligast information

________________
på Antimodernism torsdag 29 mars 2007 21:28, förmodligen från Helgon.net

No comments: