Friday, October 17, 2014

Om antikristna akademiker

1) Om antikristna akademiker... the prequel, 2) Om antikristna akademiker

Dessvärre en torso, meddelanden saknas ännu ...

ego
[fortsatt från ofvan:

1 en sanning blir icke mindre sann för att somliga tro lögner i stället
2 oskyldiga hjertan finnas, och buden är icke en trosfråga]

åter förste débat-motståndaren (i det fölgande dm):*
”Du tror det ja ^^ Det får du göra. Men mer är det inte.”
ego
problemet börjar när en generation hindras förmedla sin ethiska kunskap till nästa i ”utvecklingens” namn

methoden kan observeras på ett lägre plan i grammatiken: de/dem undervisas icke längre i skolan, och så får man afgångselever som icke behärska mer än ”dom”

[se fotnot nästa meddelande ]

i grammatik kan man lefva med att vara obildad, men i ethik vända sig de sålunda obildade mot sjelfva begreppet om kunskap och att deras brist skulle vara en brist

dm
”Men vad väntar du på? Bäst att börja skjuta av dem redan nu.

”Du HAR ju trots allt blottlagt konspirationen för länge sedan.”

ego
ack ja....

om man påpekar att en viss kulturell (r)evolution kan kopplas till en systematisk tactik, stemplar någon en som paranoid konspirationstheoretiker

för det är ju (numera) kulturelt allmängods (i vissa kretsar) att konspirationer:

a) icke förekomma längre, eftersom striderna vunnits (1945 eller 1990, efter behag)
b) i det förflutna varit af godo
c) i hvart fall aldrig varit så onda som resultaten af paranoida konspirationstheorier

dm
”Men du är ju paranoid :O Vad ska jag göra åt saken?

”Du tar ju dina egna slutsatser om sakernas tillstånd som absolut sanning och hittar stöd för dem i allehanda skrifter. Du är tämligen ensam om att se kontrollmaskinen inom den av dig så avskydda obligatoriska skolgången samt att du anar aktiv och engagerad antikristen verksahmet inom precis allting som inte sanktionerats av dig personligen, och psykvården är nazister som håller världen i ett järngrepp.

”1) Konspirationer pågår alltjämt. Dock råder det delade meningar om vilka.
”2) Det allmängodset känner jag inte till
”3) En kosnpiraion är varken ond eller god per definition, och begreppen ont/gott är som sagt ämne för diskussion (även om du och flera andra ’vet’ hur det förhåller sig med den saken)”

ego
jag återtar: ”Du är tämligen ensam om att se kontrollmaskinen inom den av dig så avskydda obligatoriska skolgången”

We don’t need no
education!
We don’t need no
thought control!


(nej, jag är sjelf ingen medlem af bandet Pink Floyd)

dm
”Briljant platta. Men den har liiiite andra budskap än vad du har, hörru.

”(nej, det hade förvånat mig oerhört)”

ego
har för mig att budskapet är allmänt antimobbing

och att utsätta känsliga ungdomar för skolgårdsmobbing mot deras vilja är, oafsedt qvalitet på undervisningen, redan i sig en dyr räkning på skolpligtens konto

dm
”Eh, väldigt mycket ’tänk själv och låt inte dig styras’. Vilket jag skriver under på. Knappast du.

”Ja, skolgårdsmobbing är förkastligt, men ingår inte i läroplanen.”

ego
mycket som icke ingår i läroplanen, som likafullt är fullt förutsägbart om den tillämpas (äfven för dem som skrifvit den, om de ej äro korkade)

dm
”Just det - där har du din konspiration. Allt är planerat. Nöjd nu?

”Om du ursäktar mig ska jag nu ut och hitta satanister i varenda buske. (Man ser dem lättare i snön)”

i det fölgande
uppdelning af débatten efter fem trådar, efter de fem puncterna i mitt fölgande svar:

  • 1) menskligheten har klarat sig utmärkt (så utmärkt ngt kan vara i denna jemmerdal) utan skolpligt under långa tider
  • 2) sedan den infördes har mobbing förekommit, ibland mot elever som bestämt sig för att härda ut, men ibland ocksa mot sådana som haft bättre för sig än att gå till skolan och låta sig mobbas
  • 3) samtidigt ha insatserna mot mobbare blifvit mindre direkta (de riskera icke längre ett kok stryk från majjen, utan att skickas till psykolog, hos hvilken de ibland redan befinna sig, hvilket tar udden af det)
  • 4) och tillstånden att slippa skola för att man mobbas ha icke blifvit fler, icke heller relegeringar för mobbing
  • 5) medan ”sensibilisering” af mobbare i stort sett tipsar dem om att mobbing funkar och att de måste vara försiktigare nästa gång

    ursäkta en ”nojjig typ” som tycker att det är illa antingen velat eller genomtänkt!
I
ego
1) menskligheten har klarat sig utmärkt (så utmärkt ngt kan vara i denna jemmerdal) utan skolpligt under långa tider

dm
”1) FYI, extremt stora delar av mänskligheten hade nog inte skrivit under på ditt ’klarat sig utmärkt’

ego
1) oj, ursäkta, de dogo visst af längtan att införa skolpligt!

dm
”1) vad pratar du om? Jag tänkte snarare på misär, fattigdom och död. Och delar av världen hade sluppit mycket sånt om de varit utbildade.

ego
1) Serskildt döden, eller huru? Din kommentar i öfrigt är som att säga att dagens arbetslösa i Frankrike hade sluppit arbetslöshet om de varit utbildade! Men låt gå för att vissa eländen hade sluppits på vissa håll, om utbildade experter hade funnits på plats (som om inga eländen orsakats af sådana!), och att befolkningen hade kunnat propsa på det om de känt till det: det är icke samma sak som skolpligt.

dm
”1) Jag har absolut inte en susning på hur arbetslösa har det i Frankrike, men jag har varit en dito i Sverige och hade inte haft det jobb jag har nu om jag inte råkat vara utbildad inom mitt yrke. Men nej, jag tänkte snarare på en global nivå - områden där ingen ens har rudimentära kunskaper i att läsa/skriva/räkna ligger rätt taskigt till vad gäller att få saker att funka.

ego
1) ”och hade inte haft det jobb jag har nu om jag inte råkat vara utbildad inom mitt yrke.”

Har inget mot yrkesutbildning. Får gerna ersätta skolpligt.

”Men nej, jag tänkte snarare på en global nivå - områden där ingen ens har rudimentära kunskaper i att läsa/skriva/räkna ligger rätt taskigt till vad gäller att få saker att funka.”

Eller snarare på att förhandla med de numera oundgängliga neokolonialisterna, som lägga för stor vigt vid en viss slags utbildning.

II
ego
2) sedan den infördes har mobbing förekommit, ibland mot elever som bestämt sig för att härda ut, men ibland ocksa mot sådana som haft bättre för sig än att gå till skolan och låta sig mobbas

dm
”2) Mobbing är lika gammalt som mänskligheten självt, individer och grupper har hittat skäl att jävlas med varandra sen evigheter.
ego
2) Det är också lika gammalt att den som befinner sig i underläge drar sig undan eller att andra komma den till hjelp utan att tredje part lägger sig i för att hindra detta.

dm
”2) Ja, och det sker allt som oftast, dock drar sig många (och har alltid gjort) för att de är rädda att drabbas själva.
ego
2) I hvilket fall den drabbade drar sig undan, om han drabbas för hårdt. Dessutom kan det ibland vara så att lärare icke tillåta att man ingriper, att de taga mobbaren i försvar, som varande känslig och i grund och botten välmenande.

dm
”2) Det där är du som fabulerar. Har du överhuvudtaget någon insyn, eller sitter du och drar slutsatser i ditt hörn?
ego
2) Jag vet definitivt att jag drog mig undan. Och jag vet lika definitivt att en viss groupe klasskamrater dessförinnan försvarat mig mot mobbare, men slutat med det. Jag utgår i all vänlighet från att det icke var vare sig af rädsla för mobbarena som sådana (förskräckliga för en, men småpotatis för en groupe) eller för att de tyckte sämre om mig: qvar står [en möjlighet], samma som att jag endast efter psykologbesök fick draga mig undan: lärarcorpsen satte käppar i hjulet för dem.

III
ego
3) samtidigt ha insatserna mot mobbare blifvit mindre direkta (de riskera icke längre ett kok stryk från majjen, utan att skickas till psykolog, hos hvilken de ibland redan befinna sig, hvilket tar udden af det)

dm
”3) Pfft. Pennalismen genom tiderna sågs som ’helt naturligt’, däremot fick man spö av majjen om man sade emot eller uppförde sig taskigt i andra fall. Någon psykolog i dagsläget är fan inte vanligt, sådana resurser finns inte.
ego
3) ”Pennalismen genom tiderna sågs som ’helt naturligt’”

På vissa elitskolor, ja.

”Någon psykolog i dagsläget är fan inte vanligt, sådana resurser finns inte.”

Ah, hvad händer då, nu?

dm
”3) PÅ sin höjd nån jävla kurator, och får man tro pressen (vilket jag iofs sällan gör) så är det inte ovanligt att ingen jävel bryr sig alls. Enligt uppgift flyttas hellre mobbaren än den mobbade

ego
3) Ah, mobbaren flyttas - men skolpligten ser till att han icke relegeras för godt.

dm
”3) Relegering är ett straff, men du tycks se det som en befrielse. Anar jag ett samband?

ego
3) Jag ser relegering som ett lämpligt straff för mobbare. Jag ser frivilligt lemnande af en skola som en befrielse för en mobbad, om skolan icke kommer tillrätta med mobbingen.

IV
ego
4) och tillstånden att slippa skola för att man mobbas ha icke blifvit fler, icke heller relegeringar för mobbing

dm
”4) De som mobbas är inte ute efter att slippa skolan, utan att slippa mobbas. Men ja, detta sköts klantigt av allt att döma.

ego
4) Hvad vet du om det? Skol-PLIGTEN hindrar dem ju, som oftast att uttrycka uppfattning i frågan.

dm
”4) HUr vet DU annorlunda? Det är inte JAG som ska bevisa att alla skulle må skitbra av att slippa utbildas. Det är du som påstår, jag kontrar.

ego
4) Jag talade icke om att slippa utbildning som sådan, utan utbildning med en skolgård. Viss skilnad.

dm
”4) Eh? Du har gnällt om skolplikt i varenda tråd du kommer åt, och nu ska du ha det till skolgård? Vad fan, är det DINA taskiga erfarenheter som talar, och du anser att världen blir bättre om ALLA slipper?

ego
4) Skolpligt innebär att INGEN slipper, i hvart fall icke utan serskildt tillstånd. Frivillig skolgång innebär att de som ha det taskigt kunna slippa. Hvilket jag finner rimligt.

[och notera att det är skolan med skolgården, som å ena sidan görs obligatorisk med skolpligt och å andra sidan gynnat mobbing altför ofta]

V
ego
5) medan ”sensibilisering” af mobbare i stort sett tipsar dem om att mobbing funkar och att de måste vara försiktigare nästa gång

ursäkta en ”nojjig typ” som tycker att det är illa antingen velat eller genomtänkt!

dm
”5) Åhå, och vad har du för källor på detta?

”du är så oerhört O[ff] T[opic] att jag inte vet vad jag ska ta vägen.

”(Och, att stora delar sköts illa beror knappast på en antikristen konspiration inom utbildningsverket och bör ej heller åtgärdas genom att ta bort obligatorisk skolgång. Då kan vi ta bort allt annat med där det förekommer oegentligheter. Det hade sett illa ut för dina kyrkor)”

ego
5) ”Åhå, och vad har du för källor på detta?”

Mina mobbares beteende på skolgården.

”bör ej heller åtgärdas genom att ta bort obligatorisk skolgång.”

Eller taga bort psykologer, eller taga bort barnpsyk, eller taga bort socialen, eller ngn annan involverad yrkescorps, eller huru?

”Då kan vi ta bort allt annat med där det förekommer oegentligheter. Det hade sett illa ut för dina kyrkor”

Der HAR, med rätt eller orätt, tvånget för medlemmar att bli qvar afskaffats. Och der HAR sällan varit tvång att BLI medlem, sådant tvång HAR förbjudits der det förekommit, af kyrkan sjelf.

dm
”5) Ah, igen. Du tar dina egna empiriska upplevelser som mall för Resten Av Världen.

”Nä, du är ett levande bevis på att vi nog snarare ska öka antalet corps som kan ta reda på hur i helvete vissa kan bli så skruvade i hjernan.

”Så bra ^^”

ego
5) ”Ah, igen. Du tar dina egna empiriska upplevelser som mall för Resten Av Världen.”

Mina memoirer äro åtminstone ett stickprof.

”Nä, du är ett levande bevis på att vi nog snarare ska öka antalet corps som kan ta reda på hur i helvete vissa kan bli så skruvade i hjernan.”

Och det är gifvetvis i brist på dem jag blifvit den jag är (hvad det nu innebär och till ditt stora förtret!)? DET låter som hot om mobbing. På hög niveau.

dm
”5) Ah bra. Då ska jag OCKSÅ utgå från suspekta stickprov hädanefter istället för en rättvisare bild. Jag ska t ex ha dig som allmänt exempel på hur troende beter sig, anser, resonerar och tror. Och det är ju inte sant på det stora hela.

”Tja, jag tror att världen hade varit en mycket dyster, mörk och hotfull och ofri plats om det hade varit fler som du i den, speciellt om de hade en beslutsfattande position. Jag och många andra skulle nog till och med frukta för våra liv i en sådan värld.

”Så det måste givetvis undvikas.
ego
5) ”Ah bra. Då ska jag OCKSÅ utgå från suspekta stickprov hädanefter istället för en rättvisare bild. Jag ska t ex ha dig som allmänt exempel på hur troende beter sig, anser, resonerar och tror. Och det är ju inte sant på det stora hela.”

Jag utgår från alla stickprof jag har, gör så du med!

”Tja, jag tror att världen hade varit en mycket dyster, mörk och hotfull och ofri plats om det hade varit fler som du i den, speciellt om de hade en beslutsfattande position. Jag och många andra skulle nog till och med frukta för våra liv i en sådan värld.

”Så det måste givetvis undvikas.”


Oh yeah?


skriftspråket ”utvecklas”

(fotnot till föregående meddelande)

Två svar:

K21 från Västerås i Västmanlands län, 22/2 kl 13:18

Jag skulle gissa att det mest är fråga om personer som mig, som försöker följa reglerna, utan att någon gång ha fått lära sig dem ordentligt. När jag gick i skolan verkar ”dom” ha varit en helt acceptabel form, för jag kan inte minnas att jag har hört någon lärare prata om de/dem innan jag började läsa Svenska B på komvux.

Denna tråd är låst

T17 från Helsingborg i Skåne län, 22/2 kl 13:34

Under mer eller mindre hela min skolgång har jag knappt hört ett pip om när man ska använda de/dem så jag brukar hålla mig till ”dom”. Ingen risk att man skriver fel då. Antar att dom som använder orden fel inte lärt sig det helt än utan går efter vad som låter mest korrekt.

Lite ot kanske, men hur är det nu man lättast kollar om man använder rätt? Är det inte typ att man kan kolla genom att byta ut ”de” med ”jag” och ”dem” med ”mig”? Typ: Jag lärde mig detta idag = De lärde sig detta idag. Och: Min lärare lärde mig detta idag = Deras lärare lärde dem detta idag. Eller har mitt minne blandat sig totalt? // Slut på ot.

Denna tråd är låst

Ursprungliga frågeställaren var en: T32 från Uppsala i Uppsala län, 22/2 kl 12:57

Jag forumsökte men fick inget svar så jag hoppas inte detta varit uppe tidigare. Varför envisas alla med att skriva ”dem” i situationer där man ska skriva ”de”? Försöker okunniga människor verka lärda eller vad är det frågan om? Titta i valfritt forum så finns det minst ett inlägg där folk skriver fel. Får de inte lära sig något alls i skolan numera?

Denna tråd är låst

Kommentarer:

1 jag har sjelf undervisat. Och haft en kollega som conseqvent undvek att undervisa om de/dem, sägandes att det ”numera” hette ”dom”. Med sådant sabotage af förmedlingen ”utvecklas” skriftspråket gifvetvis från distinktionen de/dem till ett ”dom” användt i båda fall och i skrift förvexlingsbart med substantivet ”dom”. Men lärares vägran att undervisa en sak är ngt annat än elevers leda eller kritik mot den;

2 notera att frågeställaren är 32, medan de som icke fått undervisning i denna fråga äro yngre (äfven än de elever jag haft då).

* dm = J_Strauss / Johan Strauss, Morlocks ledsångare, débatten höls på Helgon.net

No comments: