Wednesday, December 2, 2015

Snor invandrare ditt jobb?

En cousine delade:
Snor invandrare ditt jobb?

Men om någon som saknar kontakter, pengar och inte kan språket snor ditt jobb..så är det nog du som suger :)


[Taget från Instagram]

Jag svarar:
Låt oss bryta ned det litet ...

Saknar contacter?
Gissa hvem som spred vilda rykten om mig från Rosengård till Frankrike?

Saknar pengar?
Tja, har du en aning om huru muslimska invandrare skapa sina butiker?

Hela famillen/slägten samlar, alla inkomster bidra (inclusive både tiggerie och socialbidrag ang. vederbörande). EN får låna till en butik. Går det bra, har hela slägten glädje af det.

Intet kan språket?
Det fins ställen der språket är arabiska eller turkiska.

Och det fins jobb der språk är irrelevant.

Du som suger?
Tack för den skulle hvilken fattig europé som helst kunna säga. Hvem som helst suger i arbetsifver jemfördt med mussar som i sin tur suga jemfördt med confucianer (hvilka äro färre).

Var meningen att svenskar skulle kunna få jobb i Sverige, eller att jobbet skulle göras af VERLDENS billigaste och drygaste arbetskraft?

Jag afslutar:
I o f s intet mitt problem.

MITT är intet att få arbetsgifvare, utan tryckare och boksälgare. Och der ha förmodligen både mussar och judar gjort sitt till för att göra ned qvaliteten af mitt skrifvande. I båda fall "dock ej alla".

Men ofvanstående är ganska drygt arbetsgifvarevänligt.

Sedan har jag redan tidigare påpekat att qvinnor i arbetslifvet sno fler jobb, och maskiner i st f menniskor ännu fler (typ serskildt tractorer i jordbruket).

På instagram:

jorbergsten
Eller så är det så att invandraren var nöjd med 400 kr/svart/dag utan kolektivavtal , eftersom henn varken kan språket eller vet sina rättigheter.

No comments: