Monday, April 11, 2016

Läst om LPT

Via Evelina Svensson Sandgren på "Vi som kräver att tjänstemän ska kunna dömas till fängelse" (FB):

Evelina Svensson Sandgren (status)
En äldre man skriver: skriver:

(Jag skrev detta 2012 och i mitt fall har den här formen av övergrepp inte förändrats)

Myndigheterna har börjat använda en metod mot människor som protesterar, som förkortas LPT. Metoden innebär kort och gott att offret ådömmes psykiatrisk tvångsvård med permission. Så länge du lyder får får leva under vanliga förhållanden, men står juridiskt hela tiden under den psykiatriska tvångslagstiftningen, som i realiteten berövar dig dina mänskliga rättigheter och medför livslång dårstämpel.

Samhället ställer upp restriktioner för ditt liv, som t.ex reseförbud eller anmälningsplikt ,att du skall ta tvångsinjektioner med plågsam vanebindande psykofarmeka.osv.

Lagstridiga Förbud mot att bära plakat eller att demonstrera på annat sätt, ålägges dig. Som till exempel har angetts förbud mot att bära en röd mössa. Om du gör något obekvämt uttalande eller vittnar om något avfärdas du som tokig.

Är du olydig frihetsberövas du under förnedrande former,på obestämd tid men kraven som ställes muntligt och informellt på dig kan även följas upp och och olydnad bestraffas genom att man höjer dosen av de mycket smärtsamma medicinerna intill vansinnesnivåer.

Du journalföres hela tiden och man fyller pärmarna med lögner och smutskastning för att använda vid behov. Det finns idag inga fungerande skyddsmekanismer mot denna form av frihetsberövande som kan drabba vem som hellst som oponerar sig mot myndigheterna och i realiteten pågå livet ut. Ansökan om tvångsomhändertagande göres av en läkare och hans kollega. Den rättsliga prövningen är rena skämtet. Du är helt chanslös.

No comments: