Thursday, April 21, 2016

Gratulerar Breivik till segern i rätten!


1) Gratulerar Breivik till segern i rätten! · 2) Om begreppet "nazist" · 3) Svar till en national-socialistisk artikel

Icke för att jag hyser stark sympathie för hvad jag erfarit om hans sak innan Utøya eller hans handling på Utøya, men för att jag hyser en mycket stark antipathie för det fångvårdsssystem som sökte bryta ned honom, och dess hycklande "anledningar".

Det påstods att hans isolering från alla medfångar var "för hans säkerhet".

Uppenbarligen ett skumt argument. Det fins tre möjligheter:

  • 1) Det fans inga nazister* jag menar national-socialister i fängelser att sätta honom ihop med?

    I och för sig är Vikernes redan ute sedan många år**, men att säga att sedan Breivik kom in efter Vikernes befrielse INGEN national-socialist kommit inom galler är ju närmast att gör reclam för deras laglydighet.

  • 2) Eller finnas de äfven inom fängelse (der de betrakta sig som politiska fångar), men de ha SÅ annan synpunct än Breivik att de skulle göra mos af honom.

    Trolighet noll till ett på en scala 0-10.

  • Eller .... så är hans säkerhet bara ett svepskäl, man ville isolera honom från dem han kunde tala ut i både klarspråk och vänskaplig ton med.


Med fångvaktare hade han väl valet och qvalet mellan klarspråk och spänd ton eller vänlighet och hycklerie. Och om han hamnade på isolering var det intet det andra han valde.

Situationen var arrangerad för att bryta ned honom***./HGL

PS, ursäkta dröjsmålet, jag skref detta efter att det skulle kunnat göra skilnad för Anders Behring!/HGL

* Ursäkta, gammal vana!

** Han har kallat mig raceförrädare för att jag dyrkar jude-guden Jesus Christus.

*** Hvilket jag tror Auschwitz var likaså, för att bryta ned judars stolthet. Har en misstanke om att rykten om gascamrar arrangerades af pedagogiska skäl, som när Jo Wajsblat kom in i och ut ur en sådan för att "doctor Mengele" (de kunna ha turats om att kalla sig så) kom och blef rasande och sade ifrån att den sista grouppen om femtio (den trettonde) skulle ut ur gascammaren (han kan ha sagt det i samma ton de andra gångerna med). Och att en del öfverlefvande tagit öfver den pedagogiken.

PPS, se äfven:

Min heltinde fra Utøya
http://danskantimodernism.blogspot.com/2016/03/min-heltinde-fra-utya.html


Emma Martinovic - Breivik senior : 1-0
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/07/emma-martinovic-breivik-senior-1-0.html


Kastade sko på Breivik - befriare?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2012/06/kastade-sko-pa-breivik-befriare.html


och To lille ting om Breivik
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/07/to-lille-ting-om-breivik.html

No comments: