Wednesday, February 1, 2017

"Här bestämmer JAG hvem som är jude!"


I Heliga Landet, dit morfar och mormor icke valde Alijah (rätten hade legat på morfars sida), treffade de en famille som hade räddats af Hermann Göring.

De voro helt enkelt gamla vänner till famillen, och när en adjutant af ngt slag skulle arrestera dessa judar bankade Hermann i bordet och vrålade:

"Här bestämmer JAG hvem som är jude!"

Öfversatt för morfar af de vännerna, eller för mormor af morfar rent af (dock har jag för mig att morfar liksom mormor var usel på tyska).

Nå, det paret var intet de enda som paret Göring hjelpte.

I Nürnberg hindrades hjelpta att vittna, vid fru Görings process för "Entnazifiierung" vittnade deremot tydligen mer än en, t ex Gustaf Gründgens.

Detta får jag nu veta genom dotterns, Edda Görings, intervju för svensk TV:

Interview mit Edda Göring
kvalvika
https://www.youtube.com/watch?v=EQ1u5vOIj3I


Hon hade fått tackbref från Heliga Landet, fick jag läsa på textningen ngt innan 23:44./HGL

No comments: