Friday, February 24, 2017

Jag tror jag redan hade nämnt detta


Barnavårdsnämnder med LVU (och motsvarande in Noreg, vår søte bror vesteröfver) riskera att taga barn från heterosexuella föräldrar och - i dagsläget - öfverlemna dem till homosexuella fosterhem.

Homosexualitet leder till barnlöshet och ett större intresse af fosterbarn (och då har jag intet räknat med de homopar som factiskt också förgripa sig på de små!).

En ond cirkel. En catholik, en christen med ngt-sånär traditionnel moral ö h t, skall vara mot både barnavårdsnämnder och sodomie.

Och hvad ser jag nu i meddelanden från søte bror?

Ønsker lesbiske og homofile fosterforeldre
https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=14991
[länkar ej direct till den publicationen, om
ngn vill se det, är länken gifven, copier-
och klisterbar, men icke clickbar.]


Citat:

Den 8. desember lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en kampanje for å få flere fosterhjem. Denne gangen står også lesbiske og homofile par på ønskelisten. Behov for tusen nye hjem i året


Jo, enligt officiella ideologien ha 1000 barn och omyndiga ungdomar hvart år "behof" af fosterhem, då kan äfven homo-"par" komma i fråga.

I verkligheten är detta troligen en af anledningarne till att homosexuella sällan om ngnsin protestera mot barnavårdsnämndernas ideologie.

Och så var det frågan om öfvergrepp i samband med fosterhem. Detta tog jag icke upp i sbd med homosexuella, det är ett mer allmänt problem.

Jag fick läsa ngn gg 2003 eller så att en flicka i tonåren skickats tillbaka från fosterhem till far, p g a fosterfaderns öfvergrepp.

Och att 1/3 af placeringarne få afbrytas (eller var det rent af 2/3?).

Det var Sverige, den gången. Nu till søte bror:

FB : TV 2 Nyhetene : video
https://www.facebook.com/tv2nyhetene/videos/10154101090994750/


TV 2 AVSLØRER: Faren som var sjef i barnevernet forgrep seg på datteren Pernille i fire år.

TV 2 har kartlagt alle dømte seksualforbrytere i Norge i 2015. Se 21 Nyhetene og TV2.no


Hvad kul för honom att var chef på norska barnavårdsnämnder, liksom. Kanske mindre kul för dem som fosterhemsplacerades, för att en man som han skulle afgöra att deras föräldrar vore olämpliga.

Kanske skulle man kunna hoppas att han åtminstone hade skam nog i kroppen att bara placera dem som sjelfva ledo under föräldrarne. Men med barnavårdsnämnder är det kanske litet väl optimistiskt.

Summa : psychiatrien ger vissa föräldrar en onormal magt öfver äfven vuxna barn, ibland leder det (skulle jag tro var orsaken) till att en psychiatrie-mobbad 24- eller 26-åring dödar sin egen mor genom knifhugg. Samtidigt tar barnavårdsnämnder och vissa modaliteter i skolpligtslagarne ifrån andra föräldrar den normala och vanliga magten öfver ännu ovuxna barns, samt omyndiga ungas, uppvext. M a o, moderna institutioner förvränga den grundläggande jemlikheten i IV budordet.

Tänk om søte bror ville smida medan jernet var varmt och afskaffa både barnavårdsnämnder och psychiatrie, det vore en Norge-historia med en verklig poäng det!

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Mathias, Apostel
24.II.2017

No comments: