Thursday, February 16, 2017

Huru gammal är Old Tjikko?


"Trädet är enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet världens äldsta kända individuella trädklon. Man har i jorden runt trädet tagit fyra prover av trärester som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla. Alla visade sig komma från samma individ."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Old_Tjikko

OK, omcalibrering tack ...

375 = 375 år.

5 660-2017= 3643 f Kr

XI 2062 BC*
81.4472 %, + 1700 years, 3762 BC
XI b 2017 BC
82.4281 %, + 1600 years, 3617 BC


M a o, 3643 f Kr omdatering till mellan 2062 och 2017 f Kr.

9 000-2017=6983 f Kr.

Litet innan detta :

V 2599 BC
100-40.7657 % = 59.2343 %, + 4350 years, 6949 BC


D v s litet innan 2599 f Kr.

9 550-2017=7533 f Kr

Mid pt.2733 BC
49.279 % + 5850 years, 8583 BC
IV 2688 BC
56.3215 %, + 4750 years, 7438 BC


M a o, närmare 2688 än 2733 (förbistringen i Babel). Och åren före Christus, gifvetvis.

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Onesimus**
16.II.2017

* Alla citat af tabellen äro från detta meddelande:

Creation vs. Evolution : If Göbekli Tepe is Tower of Babel ...
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/02/if-gobekli-tepe-is-tower-of-babel.html


Procenttalen syfta på kol-14-halten i atmosfären då, deraf beräkning ang. antalet öfverflödiga år. Dessa läggas sedan till reella f Kr året för att ge det daterade.

** Romae beati Onesimi, de quo sanctus Paulus Apostolus ad Philemonem scribit; quem etiam, post sanctum Timotheum, Ephesiorum Episcopum ordinavit, praedicationisque verbum illi commisit. Ipse autem Onesimus, vinctus Romam perductus ac pro fide Christi lapidatus, primo ibidem sepultus fuit; inde ad locum ubi Episcopus fuerat ordinatus, corpus ejus delatum est.

No comments: