Wednesday, October 19, 2011

Hvad var Odin egentlig før en Type?

Var han en samarisk Tryllemand, ligesom Simon Magus? Ifølge Petrusakterne prøvete hin Mand jo at faa Romerne at dyrke ham som en Gud, ved en Stykke Levitation. Det var St Pers Fasten - en Lørdag - og Bønner der frelste Rom og Verlden at allerede den Gang gaa samme vej som os Svenskere og vores Konge Gylve naar Odin gjorte sine Trix hos os.

Paa den anden Maade, han kan ha været en etruskisk Augur - men vorfor standsede han saa ikke i Romerriget? Før denne ellers tynde Hypothese taler at Runerne er baseret paa det etruskiske Alfabet snarere end det Græske eller Romerske. Og Odin var ju Runernes Gud. Det Thema vilde være godt nok før Mika Walthari, ikke?

Men lidt om sistens er jeg kommit til at spørge mig hvis han ikke var en Druid - fra Gallien der Cæsar besejrete dem eller fra Galaternes steder i Tyrkiet (Snorre siger at han var fra Tyrkiet, men saa kan jo Gylfaginning med Prologen ogsaa være Satire mod en Religionsstifter der blef populær i Tyrkiet lidt sednere). Naar Nordbor nu har haft saa lidt af en detaljeret Kalender inden vi bleve kristne, spørger jeg mig hvis ikke Cæsar tog Odins Kalender-Arbejder fra ham og bruget før sin Julianske - eller er den fra inden han kom til Gallien? Naa, saa kan vi lemne det Argument ude af Billeden. Men, Odinisme ligesom Druidisme hafde Menneskeoffer. Dessuden var Druidismens typiske Triade af Gudommer ikke helt og holdent fjern fra Upsalas. Teutates - Folkestammens Gud - Odin. Taranis - Tordønets Gud - Tor. Esus - Livets Gud, ikke lige men nære paa Fruktsamhedens: Frej.

Hvad enten Odin saa kom fra Gallien eller fra Middelhavet, fra Holland eller fra Polen, kom han nog via Skandinaviens Sydspets - Skaane, der den Gang var danskt. Og Danskerne blev ikke narret af ham. Derfør stiller jeg Spørgsmaalet paa dansk. I er jo meget objectivere end Svensker eller Nordmæn om hint Spørgsmaal. Sverige blev religiøst førdervet af ham og Norrige fik sin Kongeæt fra ham, men Frode var hverken Odensbarn eller Odensdyrker (jeg ved, i har jeres Odense, men det kom nog sednere, efter Rolv Krake), saa derfør er det jer jeg spørger ... hvad var Oden egentlig før en Type? Medens han levet som Menneske, vil sige. Hvis han viste sig efter sin Død var det vel snarest Djævelen, som Missionærerne sagte.

Hans-Georg Lundahl
Mouffetard/Paris
19-X-2011

No comments: