Friday, October 28, 2011

Till svenskarne i Paris


Om ngn nu trodde jag var Asatru för att jag anser att Oden lefvat i Uppsala och att en eller annan af hans närmaste båda efterträdare var samtida med Kung Frode och således äfven kejsare Augustus, hoppas jag att de båda föregående essaierna ...

Hvad var Odin egentlig før en Type?
Tror jag på Ynglingatal?


... botat denne ngn från denna villfarelse. Jag är, som jag hoppas framgår, kristen.

Och jag lefver i Paris. Just nu pågår ett ytterst ovärdigt spectakel på Paris Théâtre de la Ville. Catholiker af ofta monarchistisk politik stå qväll efter qväll utsatta för cravallpolisernas fösanden och kringskärmanden. Se derom nyhetslänkar i commentardelen till ...

C'est stupide de faire la guerre pour un fétisch.


Huru vore det om nra kristna svenskar ville hjelpa till ngn af dessa qvällar med en ytterligare demonstration utanför cravallpolisringen?

Om ngn nu intet skulle gilla idén als att ställa sig mot poliser, finner jag denna attityd ngt tengilsk.

Törnrosdalens frihetssång


Huru var det nu det sades i den boken af Astrid: "för annars är man bara en liten lort ..." ang. ngt i stil med att våga fastän man är rädd.

Hvad jag vore glad för vore en qväll då poliserna omringat de catholska demonstranterna om då en groupe svenskar komme till utanför polisen med placat ang. "nous non plus, on n'aime pas le blasphème!" och svenska flaggor - det vore i öfrigt på tiden efter sådant som Ecce Homo, men den här piècen verkar snäppet värre.

Icke i Paris? Tja, det fins franska ambassader att klaga hos med!

Hans-Georg Lundahl
BpI Georges Pompidou/Paris
28-X-2011

No comments: