Wednesday, April 18, 2012

Breivik och Ho-Chi-Minh/Che Guevara

DN rapporterar från rätten:

15:35 Är Breivik nöjd med vad han åstadkommit? Gick det planenligt? frågar ett målsägandebiträde. "Självfallet är det tragiskt att man måste genomföra någonting så barbariskt för att bli hörd. Å ena sidan tycker jag det är tragiskt att någonting sådant genomförs, å andra sidan tycker jag att det var nödvändigt. Motivet var att provocera en häxjakt på moderata kulturkonservativa. Det bidrar till polarisering och censur", säger Breivik. Kaoset, har han tidigare sagt, skulle leda till ett slags revolution där vänsterregeringarna i Norge och Europa störtades. Resultatet av 22 juli-attentaten blev i det avseendet bättre än Breivik väntat sig, säger han.


Detta är exact Ho-Chi-Minhs motiv, uppskattadt som god tactik af Che Guevara i dennes Art of Guerilla Warfare. Se till att "imperialisterna" förgripa sig på oskyldiga genom att göra dem nojjiga - och derigenom polarisera och få dem att få folket emot sig. Nota bene att jag sedan den läsningen tycker än sämre om Che och Ho än innan./HGL