Saturday, April 14, 2012

Smörgåsar i Paris?

Til de danske læsere: det drejer sig ikke om rugbrød som i Danmark, uden om hvidt brød, som i Sverrig. Men snarere landtbrød end franskbrød. Rue des Petits-Champs, mitt emot Galerie Colbert. Bageri, med fika. Fint placerad och priser derefter. Men smörgåsar, öppna, som i Sverige, Danmark - eller Belgien (ursprungsland för egaren). Åt sjelf en nougatsnäcka med kaffe i morse. Mycket godt./HGL

No comments: