Friday, September 21, 2012

Pest före Digerdöden


Jag yppade tre hypotheser om St Rochus, lefnadsåren och den relevanta diagnosen.

Stöd för att pesten factiskt fans före digerdöden, äfven i Europa, fick jag här i gratistidningen Direct Matin. Med dagens helgon - Saint Matthieu d v s St Matthäus - och äfven en ephemerid för dagens datum:

Franska:Min öfversättning:
En 1188, fondation de la confrérie des Charitables de Saint-Eloi de Béthune, lors de la peste qui ravage l'Artois.År 1188 grundandet af de Barmertigas brödraskap af St Eligius i Béthune, under pestepidemien som härrjar i Artois.
Saint-Eloi apparaît à deux maréchaux-ferrants, Germon et Gautier, qui l'implorent.Sankt Eligius uppenbarar sig för två grofsmeder, Germon och Walther/Gautier, som anropa honom.
Il leur affirme:Han försäkrar dem:
"Le fléau n'approchera point de vous, même de vos demeures!""Gisslet kommer icke nära eder, icke ens edra boningar."
Forts de cette protection, ils secourent les pestiférés et les enterrent.Starka under detta beskydd bistå och begrafva de de pestsmittade.
La dévise de cette confrérie estBrödraskapets devis är
"Exactitude, Union, Charité"."Nogrannhet, Enhet, Kärlek".
Elle traverse les siècles, résiste à la Révolution mais devient laïque devant l'intransigeance de l'évêuqe d'Arras, en 1853, tout en recevant encore des encouragements de Pie XII et de Jean-paul II après les indulgences de trois papes.Det genomgår seclerna, motstår Revolutionen men blir "laïque" (seculariserar sig) inför biskopens af Arras intransigence, 1853, men mottar ändå uppmuntran af påfvarne Pius XII och Johannes Paulus II efter aflatsbref från tre påfvar.


Om pesten fans i Europa redan 1188, så fins det inget hinder för att St Rochus kan ha varit med om sådan och ändå dött 1327, innan Digerdöden.

Hans-Georg Lundahl
Médiathèque des Halles
St Matthäus Dag
21-IX-2012

2 comments:

Hans-Georg Lundahl said...

Harrison återkom till pest och digerdöd, här:

HUr spreds pesten?
http://blog.svd.se/historia/2013/04/10/hur-spreds-pesten/


Notera att jag intet bestridit att digerdöden var pest. Utan att digeröden var den allra första pesten i Europa före Justinianus.

Hans-Georg Lundahl said...

Ursäkta, skall vara efter Justinianus, gifvetvis.