Tuesday, June 11, 2013

Appendix till förra tråden på FB

Hans-Georg Lundahl
Vill ngn ha namnet anonymeradt på min blogg? Här:

http://danskantimodernism.blogspot.fr/2013/06/om-carlismen-pa-fb.html
Michael Backman
Jag tycker inte du skall publicera saker som skrivs här på din blogg. Då fallerar ju lite grann syftet med att ha ett stängt forum.
Hans-Georg Lundahl
Jag för min del bad intet om formatet "stängt forum". Jag frågade dem som skrifvit på tråden om de ville ha sina namn anonymerade, jag bad intet om DIN synpunct.

Jag har varit på blackmarket.dk och ett liknande forum i Sverige (som FB blockerar länken till), jag har intet respecterat ngn slags frimurareaktig secretess der och tänker intet göra det här.

Factum är att min groupe Antimodernism på februari 2009 hädangångna groups.msn.com var ngt för öppen för somliga. Sedan den stängts med de öfriga i samma format har det speculerats en massa om att jag skulle ha öppnat cybersekt och dylikt. Jag undanber mig kraf om secretess, liksom jag undanber mig speculationer som bygga på ren okunnighet om hvad jag skrifvit. En okunnighet som jag fÖrsÖker göra undviklig.
Michael Backman
Hans-Georg Lundahl

Jag startade denna gruppen i samband med en debatt som uppstod i gruppen "Katoliker i Sverige".

Eftersom "Katoliker i Sverige" är en öppen grupp för Sveriges katoliker och vars syfte inte är att vara diskussionssida där olika falanger stångas mot varandra, utan tänkt som ett hörn av Facebook där vanliga katoliker i samförstånd och trevnad kan tala med varandra.

Där uppstod det ett behov av en grupp som är sluten där man kan debattera lite mer känsliga frågeställningar. Och tanken är även att man skall kunna diskutera vad som helst inom ramen för katolska kyrkan.

Om du inte accepterar dessa premisser som varit med ända från början, då är det din ensak. Men du har ändå valt att vara kvar i min grupp som jag startat, och då får du acceptera de (få)regler som finns.

Jag kan givetvis inte bestämma vad ni gör med den informationen som vi skriver här. Men jag skulle uppskatta om det som jag skrev här inte hamnade i offentliga bloggar. När man har ett slutet forum så är det enligt mig underförstått att man inte delar ut den informationen i offentligheten.

Däremot kan man väl ha sådant hyffs och sunt förnuft att åtminstone frågar "INNAN" man publicerar en debatt på sin blogg. Inte först publicera och sedan fråga om det är oki.
Hans-Georg Lundahl
Jag frågade intet om det var ok. Jag utgick från att mina ord voro mina, att Marcus intet hade ngt emot sjelfva citatet, och att de som voro mot oss i hvart fall skulle stå för hvad de sagt om de än kanske intet ville skylta med namn intill mig. Jag frågade dermed enbart om de ville att jag skulle anonymera dem (som jag annars brukar göra). Eftersom det intet als är första ggn räknade jag med att de som kände mig intet skulle ens bli förvånade.

Nu mins jag ganska väl stämningen i "Katoliker i Sverige". Bästa anledningen till att starta denna groupe var att vissa somliga stördes af hvad jag och vissa andra sade och stökade ner tråd efter tråd med att bara ondgöra sig deröfver. Att deremot hålla tyst om alt som sägs här i alla shg utanför denna groupe och evt. biktsolen vore den sämsta tänkbara anledningen.

Jag hade på MSN Groups en som hette Antimodernism. För att posta fick man trycka på en knapp efter att redan ha conto på MSN. Alla kunde läsa, bara medlemmar kunde posta. Trifsamt nog, synd att FB saknar den möjligheten.

De som gilla öppenhet och débatt kunna ju commentera på mina bloggar:

http://hglundahlsblog.blogspot.com

med fortsättningar

http://danskantimodernism.blogspot.com

och

http://creavsevolu.blogspot.com

t ex (engelska bloggposter - engelska commentarer, svenska - svenska o s v)
Michael Backman
Det framgick av admins på "Katoliker i Sverige" att forumet skulle vara en mötesplats för katoliker runt om i Sverige att sprida nyheter och samtala i god ton, och i första hand inte fokusera på nitiska debatter. Och forumet är även en portal för människor som ännu inte tagit steget fullt ut in i kyrkan, och därav skall det vara öppet.

Jag ville då skapa ett forum där man kunde debattera och samtala mer djupgående om lite mer känsliga ämnen.

Inomkatolska frågeställningar som inte alltid måste ha insyn utifrån.

Jag såg ett behov , och såg till ett behovet blev uppfyllt.
Hans-Georg Lundahl
Äfven här har du menniskor som intet fultut tagit steget in i Kyrkan. Problemet uppstår, för mig, i två lägen:

  • a, som på andra forumet, när en débat jag menar håller god ton skall störas af dem (af de idioter höll jag på att säga men man kan vara begåfvad trots idiotisk culturel bakgrund) som classa den som "nitisk"

  • b, som nyligen här, när krafvet att intet bli störd eller intet störa dem som vilja ha mer "anodina" themata (oskyldiga) blir ett kraf på att slippa insyn.


Och dermed får jag tacka för mig, äfven på denna profil.

[Jag har två profiler i o m att min första blef bortcopplad under närmare ett år, och jag öppnade den andra för att återse mina vänner och débat-groupper, sednare fick jag tillbaks tillgång till den första med. Båda äro nu ute ur den grouppen.]

No comments: