Wednesday, June 19, 2013

För dem som intet känna min far (förhoppningsvis de flesta af mina läsare här, så har han mindre bekymmer) ...

... hans faster var Folkpartist. Min farmor var, när far vexte upp, i hvart fall när far och mor voro ihop, Sjundedagsadventist.

Jag är catholik.

Att Sjundedagsadventister ställa sig bakom Luthers pseudo-tolkning af apocalypsen med påfvedömet i rôlen af Antichrist, att de anse både helgonvördnad och eucharistisk tillbedjan för afgudadyrkan, m m dyl är kanske intet helt obekant. Men colla in hvar Folkpartiet hade sina sympatier 2010, här en artikel som går i svaromål mot deras FB-groupe:

Nytt och Noterat
Nyhetskommenterande blogg från KATOLSK OBSERVATÖR
Folkpartiet nyttjar sin andliga frihet
http://katolskobservator.blogspot.com/2010/06/folkpartiet-nyttjar-sin-andliga-frihet.html


Med tanke på detta är det ngt betänkligt att tala - just i DN som står Folkpartiet nära - om högerextrema hatsidor:

DN.se
Högerextrema dominerar webbhatet
http://www.dn.se/nyheter/politik/hogerextrema-dominerar-webbhatet/


Man kan kanske säga att Folkpartiet rensat upp genom att stänga ned den FB-grouppen Rött Kort Vaticanen? Nej då, den afslutades, men dess sida står qvar. Beskrifningen lyder nu:

"Rött kort för Vatikanen" var en kampanjsida för att uppmärksamma och protestera mot katolska kyrkans sexualsyn, motstånd mot abort och preventivmedel och mörkläggning av sexuella övergrepp mot barn. Kampanjen är nu avslutad och dess debattforum stängt. Tack till alla som på ett konstruktivt sätt bidragit till att synliggöra frågan! Om du vill säga din åsikt till Katolska kyrkan i Sverige, mejla till: info@katolskakyrkan.se


Sista meddelandet med anknytning till saken var detta, från 2010:

Religioner har fårr allt om bakfoten. Vissa individer stod upp mot förtrycket och uttryckte ett behov av att komma till själv insikt. Detta har sen misstolkats and använts för att skapa ännu ett förtryckar system. Vad är poengen yao? lol

Man kan inte tvinga på människor KÄRLEK för då är det inte KÄRLEK utan RÄDSLA.. Alltså så enkel matematik. Samma sak om man tror man har rätt att bestämma hur andra sak hitta vägen till sin egen insikt och torterar och skapar krig för det, alltså bing bong när kommer insikten att they don't give a fuck about us?

De som vill vara religiösa låt dem. De som själv kan utforska om de har en spirituell aspect... de kan faktiskts upptäcka något om sig själva. Men i slutändan om man ser sig själv hitsoriskt och observerar sig själv så måste man själv skaffa sig en uppfattning grundat på egan personliga själv reflektioner för att ens kunna dra en seriös slutsats om ens plats på jorden. Samma med hur vi hanterar hela mänskligets scenariot där vi förstör jorden och vår egen ras. Alltså vi är så vaan vid att man msåte betee sig på ett visst sätt att vi inte ens observerar oss själva. Jag menar Varför vara ett offer, gillar man inte religion kan man väl skapa ett nytt samhälle baserat på det man uppfattar passar en själv. Fritt val.


Svaret kom 2011 (hatgrouppen var altså ännu i gång):

Håller med dig. men religionen är egentligen skapad för att hålla kontroll över folket. Var inte så länge sedan prästerna i Sverige sade att Kungen var utsedd av Gud och den som motsatte sig Kungen motsatte sig också Gud och hamnade i Helvetet

Jag är inte ateist mken jag vill inte hamna i dåligt sällskap


Det kan nämnas att jag tog afstånd från icke bara actuelle eventuelle påfven 2006, för att han stödde psychiatriens vidskepelse, och blef ett kort tag rumänsk-orthodox (jag hade redan gjort en rundgång bland sedisvacantistiska ståndpuncter innan på Wojtylas tid som Johannes Paulus II), men jag kom tillbaka igen till traditionnel catholicism just 2009, i fallet i Brasilien. En gravid flicka (med tvillingar) på 10 har en förhögd risk att dö under förlossning, men Brasilien har också resurser till kejsaresnitt i sista ögonblicket om det skulle vara nödvändigt. Aborten var dels onödig för att rädda hennes lif, dels mot hennes vilja och hade dessutom intet varit en riktig sak ens om den varit nödvändigt för att rädda henne eller med hennes otvungna medgifvande. Jag tog afstånd från de s k orthodoxa när de uttalade sig mot Benedikt XVI som om han varit "kärlekslös" (incharitable) i att fördöma den aborten. Han hade tvertom varit för släpphändt och t ex befriat flickans mor (tvillingarnes mormor) från excommunication, fastän hon hjelpt till att tvinga sin dotter till abort.

I det läget är det sten i glashus att klaga två år sednare öfver att andra, sådana man ogillar, kunna ha sina sidor, som de - ibland på dåliga grunder - beskrifva som "hatgroupper." Väldigt, väldigt sten i glashus.

Men låt oss se hvad dessa grabbar och gräbbor ha för argument mot abortförbud, t ex:

Bland det värsta när någon förbjuder en att göra abort så får man leva med den så kallade "skammen" om man står där som ensamstående mamma, om gud finns så borde han såna fall få hela vatikanen att ändra sig!


Med svaret:

Det är viktigt att komma ihåg att katolska institutioner vid flera tillfällen diskriminerat ensamstående mammor. De fall jag har i huvudet (båda från USA) är dels en kvinna som fick sparken som lärare när det kröp fram att hon var gravid fast hon inte var gift och en tonårstjej som inte fick delta i examenhögtiden på sin katolska high school för att hon skulle vara en dålig förebild(!) med sin gravida mage. Tonårstjejens kille fick delta -för på honom syntes det ju inte att han skulle ha barn.


Och ytterligare svaret (från icke-atheistiske marxisten):

Religion bryr sig bara om pengar inte människor


Sorglig intellectuel niveau och factiskt ett slags hatpropaganda mot catholicismen.

En ensamstående mamma behöfver intet als förbli så, det fins dessutom i dagens samhälle godt om ställen der det intet discrimineras mot dem, och i mer traditionnella catholska samhällen (med abortförbud) kunde det stå äfven en man dyrt att lemna ngn han gjort gravid som ensamstående mamma. Eftersom den typen af knölar ofta nog äro rika, är det tvertom abortanhängare som gå de rikas ärenden.

Både ens far och ens kung eller president är utsedd af Gud. Det betyder normalt att man motsätter sig Gud genom att motsätta sig far och mor, genom att motsätta sig kung eller president. Normalt - men intet alltid. Om famillens eller statens öfverhet sjelf motsätter sig Gud, gäller att afkomman eller undersåten måste lyda Gud mer än menniskor. Gäller äfven om en påfve, biskop eller prest gör så. Och i vissa lägen har man också rätt att försvara sig för att försvara sin rättfärdiga icke-lydnad mot en orättfärdig öfverhet. Jag hänvisar till St Robert Bellarmino, samt till Mgr Lefèbvres och Michael Davies ypperliga analyser af detta.

Angående kungamagt (eller annan statsmagt) och rätten att lyda Gud mer än kungen (eller annan innehafvare af statsmagt) kan ju dessutom illustreras af Niels Dackes rättfärdighet i resningen mot tyrannen Gustaf Wasa.

Hans-Georg Lundahl
Bibliothèque Mouffetard
Sta Juliana Falconieri
Jungfru
19-VI-2013

No comments: