Thursday, August 15, 2013

Fridtjof Nilsson Piraten och Jean Madiran ...

Jag gjorde en jemförelse nyss mellan Jean Madiran och Kent Hovind. När det gäller motstånd mot modernism (i hvar sin confession, äfven om KH's young earth creationism håller lika bra för en Catholik som för en Southern Baptist) är jemförelsen hygglig.

Men när det gäller personlig character anser jag att Jean Madiran påminner mer om Fridtjof Nilsson. I hvart fall att döma af dödsrunorna i PRÉSENT, catholsk dagstidning han grundade och förblef medarbetare i. Serskildt Alain Sanders' dödsruna.

Kent Hovind är klämkäck, Jean Madiran var en viveur, en bon-vivant./HGL

No comments: