Tuesday, February 12, 2013

Harrisons påfvequiz

Lenk:
http://quiz.svd.se/default.aspx?sTid=1768


"På 700-talet fabricerades världens mest kända förfalskning i Rom. Enligt detta dokument hade en romersk kejsare i praktiken skänkt hela Västeuropa till påven. Vilken kejsare avsågs?"


Förfalskad 700-tal? D v s första nu existerande belägg 700-tal, skulle jag tro.

"Påven Urban VIII har gått till historien som en av den naturvetenskapliga forskningens verkliga svartepettrar. Varför?
Rätt svar:
Han fördömde åsikten att solen står i centrum för solsystemet."


Han fördömde två åsigter: Att solen står i centrum för universum, och intet rör sig ("som synes", har Sungenis citerat fördömelsen, får colla upp rätt citat) och att jorden intet står stilla i centrum för universum.

"Solsystemet" är en grof anachronism i sammanhanget. Det kommer in ngn gång vid Newton, Laplace, Kant eller dylikt. Äfven om det innan dess figurerat under namnet "verld" eller "universum" (bland flera andra) hos Giordano Bruno (bränd på bål).

Missade:
Att Gudfadern III var filmen som innehöll speculationer om mord på Johannes Paulus I. Och att 768 en påfve regerade en enda dag. Får colla hvadan detta./HGL

PS, collade. Af ngn anledning återfinner jag intet Urban VIII's utskick af domslutet 1633 i bullariet online: Cherubini 4, 1 - 236, Cherubini vol 4, 304 - 308, Cherubini vol 5, 1 - 167

No comments: