Tuesday, February 12, 2013

Utredning om begreppet "fundamentalist"

Artikel, Dagen: "Sekulär fundamentalism lika farlig som den religiösa"
http://www.dagen.se/nyheter/sekular-fundamentalism-lika-farlig-som-den-religiosa/


- Fundamentalism är inte tro, det är en av trons sjukdomar, sa den katolske kardinalen Gianfranco Ravasi på Fryshuset. Han tog ett klargörande avstånd från den religiösa fundamentalismen som i Sverige gärna förknippas med (bland andra) den kyrka han företräder.

- Fundamentalisten inser inte att religion och tro är liv och handlar om att öppna sig mot den andre. Han skulle aldrig acceptera den här formen av dialog, sa Gianfranco Ravasi.


Normalt afses med fundamentalism sådant som ungjordscreationism (som jag accepterar) och geocentrism (som jag accepterar), fr a att sedan motivera detta utifrån bibeltexter.

Det är intet jag som är fundamentalist som intet accepterar dialogen med andra, det är andra som uteslutit mig från att dialogera med débatt-uppsåt.

Sedan håller jag mig i o f s borta från dialoger der "upplysta män" från olika confessioner dialogera om att just utesluta fundamentalister och värna om hvarandra.

När Benedict XVI valdes var jag full af hopp. När de orthodoxa anklagade honom, var jag full af hopp igen. Mina hopp ha svikits, både i denna fråga och i andra, inclusive personliga.

Jag försökte just colla upp Urban VIII och Pius VIII eller Leo XII om fördömandet och upphäfvandet af fördömandet af heliocentrismen. Just de documenterna saknas på siten http://documentacatholicaomnia.eu - lägligt nog för att hindra en fundamentalistisk nätdébatteur som mig, som känner till två olika citat från domslutet under Urban VIII att colla upp det i offentlig latinsk version, liksom att colla upp hela texten (som jag aldrig läst) i sbd med upphäfvandet.

Jag hade tidigare ur minnet citerat en commentar från Haydocks Bibel-commentar - der nyligen commentarerna till verserna 1 till 8 af Jesajas 38 saknades*. De som berörde andra solundret i GT. För der hade jag hittat uppgiften att Egypterna hade registrerat fyra anomalier i solens gång.

Nej, det är intet jag som utesluter dialog, såvida du intet menar en sandlådedialog der hvarje bråk är meningslöst och banrsligt och måste stefjas af de vuxna. Det är sådana som Gianfranco Ravasi som utesluta all annan dialog, d v s meningsfull débat. Och eftersom han titulerades cardinal i artikeln, kan man ju antaga att Benedictus XVI eller Ratzinger stöder honom.

Tacka vet jag då den som här (i commentarerna under artikeln) påpekar att:

Henry M Morris ger förklaringen att det rör sig om en andra begravningsplats som Abraham köpte, alltså inte samma som han hade köpt till begravningen av Sara (Abraham levde trots allt ytterligare 40 år efter att han begravt Sara) Jag finner detta som en rimlig förklaring då det hade varit märkligt att alla av "fäderna" begravdes i exakt samma grotta. Jag är alltså av åsikten att det är sant det Stefanus säger, men att det inte var alla av fäderna, utan enbart några av dem, som begravdes i Makpela.

Här blir det ju viktigt hur man ska tolka texten: är det en historisk skildring som Stefanus lägger fram eller är det bara en berättelse? Jag tror personligen att han ämnar lägga fram en historisk skildring.


Han heter Jimmy Heawenson. Han är protestant och sådana som Gianfranco Ravasi skrämma säkert bort honom från Catholska Kyrkan. Beklagligt nog, i o m att St Frans af Sales aldrig skulle ha uttalat sig så. Alla hans svar till Savojens Calvinister och halfcalvinskt vilsegångna voro af en art som Gianfranco skulle ha kallat fundamentalistisk. Frågan som Heawenson tog upp, historiciteten i Jonas bok, togs upp negativt i den eran, intet af St Frans af Sales, catholik, utan af Jean Calvin, protestant.

Sedan är det utsökt beklagligt att en viss terrorbenägen tolkning af islam fått dela namn med christna af bokstafstrogen bibeltolkning. Bibeln och Qoranen äro två olika böcker som motsäga hvarandra, att tolka den ena eller andra af dem som bokstaflig sanning är altså en djup skilnad.

Hans-Georg Lundahl
Bibl. Audoux
Fettisdagen
12-II-2013

*Så äfven denna site:
http://kjbibleonline.com/isaiah-38/

No comments: