Monday, February 11, 2013

Öfver ett portrait af en vän och Sedisvacantist (försök till förklaring)

Fräckt sagdt ful och fet,
frugan öfvergaf dig;
Ändå yppar ögat
ingen dysterhet.
Seger öfver sorgen
säger blida blikcen.
Säger du då böner?
Ber du Rosenkransen?

No comments: