Friday, June 1, 2012

Kastade sko på Breivik - befriare?

Hade han kastat en sko på Breivik under eld, hade han varit en hjelte. Hade han kastat en sko på Breivik efter dom, medan denne satt i stocken (om det straffet funnits), hade han hållit sig inom lagens ramar. Nu var det i rättssalen, inför menniskor som tvinga Breivik att behärska sig för att intet sumpa sitt hela återstående lif mer än han redan gjort, inför menniskor som ha helt andra vapen i lager än kastade skor mot Breivik, men som ha en laglig pligt att taga ställning i lugn och ro ang. hvilket af dem som eventuelt skall brukas.

Dessutom treffade skon Breiviks advocat, intet honom sjelf.

Nu visade Breivik en mycket stram sida:

Da Breivik kom tilbake i salen etter opptrinnet snakket han direkte til tilhørerne.

– Hvis dere skal kaste noe, kast det på meg neste gang, og ikke på forsvarerne mine, sa Breivik ifølge Geir Lippestad til NRK.


Men rätten eller snararec efterspelet utanför skötte saken ngt mindre godt:

Den ropende mannen ble ført ut av retten av flere politimenn. Han gjentok det han sa på vei ut.

– Det var slektningen til en av de avdøde som fikk store problemer der inne. Dette resulterte i at vedkommende kastet en sko. Han hadde det ikke godt, så han er hentet av ambulanse og fraktet til legevakt for videre behandling, sier politiets innsastsleder på stedet til NRK.


Visst borde mannen föras ut, men ...

Jag vidhåller att Breivik intet var sjuk när han sköt, men också att skokastaren intet var sjuk. Breivik får man gerna straffa, men intet bruka psykiatrie och dermed pseudomedicin till det, men i så fall skall psykiatrisk pseudomedicin intet heller brukas mot en man som kastar skor i en rättssal. Han gjorde uppenbart samma gest som mannen som kastade en sko på Bush och blef nationalhjelte i hela Iraq.

Breivik räknade med att bli missförstådd, skokastaren på att bli förstådd. I båda fall visar calculen - uppenbar hos skokastaren och uttalad hos Breivik - att de respective gesterna voro beräknade, icke sjukdomsanfall. Breivik undersöktes intet för epilepsie, skokastaren undersöks intet för epilepsie: det rör sig intet om spasmer. Ingen af dem såg heller skära elefanter vid ögonblicket för kastet eller minuterna för morden.

Artikeln på NRK* nämner intet af hvilken nationalitet skokastaren var. Kanske en iraqier - tycket mig läsa det på en annan artikel - som var traumatiserad af kriget der innan han kom till Norge. Journalisterna beskrifva situationen som under en tryckkokare. Vist: men mannen beslutade sig för att lätta på trycket. Jag vet ngt om tryck-kokare-situationer sjelf och har ibland sjelf bestämt mig för att lätta på trycket på olika sätt. Men kanske han säger sedan "det bara rann öfver" (eller troligare på engelska, mannen ropade på engelska, intet norska), det är också möjligt. Men i så fall säger det kanske ngt om mer odlad manlighet och mindre odlad sjelfbehärskning i culturen han kommer i från. Det är intet bara breivikare som lida deraf ibland i Vestverlden. Å andra sidan ha vi stundom äfven godt af deras frikostighet, det skall intet nekas, och att den ibland är mindre småsint än vissa vesterländska småborgares. Men detta är en af poängerna Breivik vill bygga sitt försvar på: att arabernas machism tillsammans med vesterländningarnes af feminister odlade anti-machism tillsammans ge araberna i invandrarerika qvarter ett socialt öfvertag som intet alltid brukas rätt, utan altför ofta orätt.

Breivik anklagar vesterländska myndigheter för att se genom fingrarne med hetlefrade invandrares magtöfvertag i vissa qvarter. Ger Norge Breivik orätt på just den puncten?

Observation om skokastaren**:

Hayder Mustafa Qasim raste fredag mot Breivik i rettssalen. Han forteller til TV 2 at han ville vise hva han følte.


Undrar om Norge verkligen ger Breivik orätt i dennes analys? Jag menar Hayder Mustafa Qasims bror var intet med ngnstans hvarsomhelst, han var en ung partiansluten socialist [se rättelse nedan, han var gäst] på Utøya. Och jo, han skall begrafvas i Iraq.

Ngt sämre liga än fröken Martinovic som räddade en elfva-årig pojke med simning: jag menar nu intet nödvändigtvis den dödade brodern, men dennes lefvande skokastande bror.

Likaså sämre att skokastaren fick applauder i rätten. Serskildt som - som Breivik påpekade - skon intet affyrades med serskildt godt bollsinne***. Den treffade en dame, hvilket är föga galant.

Hans-Georg Lundahl
BU-UPJV, Beauvais
1 - VI - 2012

PS, jag hittade intet artikeln der Breiviks skokastare helsas som befriare på nätet. Bushs får deremot sänkt straff° och en statue°°. Man kan intet frånkänna araberna ett vist sinne för pajas-humor. Eller snarare: han fick det redan för tre år sedan. Kommer skokastning att bli ny iraqisk nationalsport? Muntazer al-Zaidi - Hayder Mustafa Qasim 3:0 hittils.

* NRK.no : Tilhører kastet sko på Breivik i retten
nrk.no/227/dag-for-dag/tilhorer-kastet-sko-pa-breivik-1.8131765


** Tv2.no : Hayder Mustafa Qasim kastet skoen på Breivik:
– Ville ydmyke Breivik med skoen jeg kastet
www.tv2.no/nyheter/innenriks/22-juli-terror-oslo-og-utoya/-ville-ydmyke-breivik-med-skoen-jeg-kastet-3779851.html


*** Derom skrefs rolig haiku: Nyhetshaiku
Nyheter i kort-korthet
Ung skokastare
nyhetshaiku.blogspot.fr/2009/04/ung-skokastare.html


° DN.se : Irakisk skokastare fick sänkt straff
www.dn.se/nyheter/varlden/irakisk-skokastare-fick-sankt-straff


°° Realtid.se : Bushs skokastare får en staty
www.realtid.se/ArticlePages/200901/30/20090130091639_Realtid227/20090130091639_Realtid227.dbp.asp

10 comments:

HGL said...

På tal om galant hoppas jag verkligen att Breivik intet sjelf utsatte sin advocat för skon genom att ducka ...

HGL said...

Haikun var factiskt om skon mot Bush (2009 - 04 - 07) ...

HGL said...

JO, hittade artikeln enligt hvilken skokastaren helsats som en befriare:

Oslo: La chaussure qui fait parler, Le Point, sid. 24 nr. 2071,
24 maj 2012

HGL said...

Och nej, enligt en annan fransk artikel var det intet Breiviksom duckade utan advocaten som satt mellan honom och publiken.

HGL said...

Hade enligt en annan artikel fel om brodern: han var på Utøya som gäst p g a att han sökte asyl.

Hans-Georg Lundahl said...

Fick svar från journalisten. Han var i rättssalen och läste sedan artiklar på norska nätet, här är en han skickade:

Han ropte ut noe av det vi alle føler

http://www.aftenposten.no/incoming/--Han-ropte-ut-noe-av-det-vi-alle-foler-6825633.html


Och här är hans historia, på franska:

Bonsoir,
Il se trouve que j'étais témoin personnellement de cet événement, puisque j'étais dans la salle où se tient le procès à ce moment là, à 3 m du lanceur de chaussure et à 5 m de Breivik. J'ai vu les gens applaudir et les réactions sur les sites des journaux norvégiens dans les heures suivantes allaient dans ce sens, celui d'un geste qui a bien libéré et soulagé les Norvégiens.
Cordialement.
O. T.

désolé de vous surcharger de message, mais je voulais aussi au moins vous envoyer un lien sur le sujet.

Cordialement
O.T.


Jag skickar honom detta med ett merci, då!

Hans-Georg Lundahl said...

Här är relevant citat från artikeln han skickade:

- Jeg skvatt veldig og skjønte ikke hva som skjedde. Jeg ble redd og ventet på noe mer, sier hun.

- Samtidig kjente jeg på fortvilelsen som han ropte ut. Han ropte ut noe av det vi alle føler og det ble veldig sterkt. Da kom tårene.

Men hun valgte å ikke applaudere hendelsen.


Med andra ord var det skokastarens rop, intet hans skokast hon fann befriande.

Hans-Georg Lundahl said...

Och "vi alle" kan stå för "vi alla anhöriga i rättssalen", eftersom den som uttalade sig var anhörig till Andrine:

- Er det en trøst i det at hun ikke var der alene?

- Ja, det er godt å vite at hun ikke var alene. Selv om hun ikke kjente de andre døde, var hun sammen med flere venner der som overlevde. Venninnen Cecilie sier hele tiden at Andrine var den som holdt motet blant de andre oppe. Hun trodde nok at det skulle gå bra.

Hans-Georg Lundahl said...

Läs hela artikeln, det är den väl värd!

HGL said...

Och bed för Andrines sjel, och för de öfverlefvande hon uppmuntrade.