Thursday, November 3, 2016

Är "Franciscus" påfve? Del I


Man blir påfve genom en juridisk process, icke genom autoproclamation. DET är uppenbart.

En af de juridiska utgångspuncterna är att "Benedict XVI" var påfve, icke abdicerade giltigt, och derföre ännu är påfve, hvadan conclaven 2013 icke var en conclave.

The Luther-Bergoglio Reformation Phase Two
on St. Corbinian's Bear
http://corbiniansbear.blogspot.com/2016/10/the-luther-bergoglio-reformation-phase.html


En annan är att valcampagner under conclaver äro olagliga, att en sådan existerade för Bergoglio och att dennes val var ogiltigt:

From Rome : The Myths used to defend Team Bergoglio from UDG 81
https://fromrome.wordpress.com/2015/09/30/the-myths-used-to-defend-team-bergoglio-from-udg-81/


som länkar till:

From Rome : The Monstrosity of the Allegations against “Team Bergoglio” = Cardinal Bergoglio is not the Pope
https://fromrome.wordpress.com/2014/12/12/the-monstrosity-of-the-allegations-against-team-bergoglio-cardinal-bergoglio-is-not-the-pope/


Och ytterligare en är att en heretiker icke kan väljas (jfr frågan om Obama var valbar eller född utan US-americanskt medborgareskap, på ön och delstaten Hawaii eller i ett studenthem kalladt Hawaii i Kenya):

:Quidlibet: Bergoglio’s Revolution: Six Key Points
http://www.fathercekada.com/2013/11/21/bergoglios-revolution-all-according-to-plan/


ur hvilken jag fann mitt eget bevis att Bergoglio var heretiker innan valet, om sådant:

New blog on the kid : Bergoglio and Quarracino Neognostics?
http://nov9blogg9.blogspot.com/2014/05/bergoglio-and-quarracino-neognostics.html


Àterkommer med mera.

Hans Georg Lundahl
Paris
St Carl Borromeo
3.XI.2016

No comments: