Thursday, November 10, 2016

Grottkonst med min omräkning


Om kol-14 till en person jag uppskattar mycket · Grottkonst med min omräkning · Jag beskyldes nästan för att "samla bevis för evolutionstheorien"

Art préhistorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pr%C3%A9historique


Si les premières manifestations discrètes de l'art préhistorique datent de la fin du Paléolithique moyen, celui-ci ne prend une réelle ampleur qu'au début du Paléolithique supérieur (30 000 à 12 000 ans av. J.-C.) avec l'Aurignacien qui marque la première manifestation de l'art figuratif. Om de första discreta yttringarne af förhistorisk konst komma från mellerta paleolithicums slut, tar den dock icke sitt fulla uppsving förrän början af Öfre Paleolithicum (30 000 till 12 000 år f. Chr.) med Aurignacien-stilen som markerar den första yttringen af bildande konst.
 
30 000 à 12 000 ans av. J.-C.

2957 av. J.-Chr.
3,90625 % + 26 800 ans, 29 757 av. J.-Chr. (20 000 – 50 000)
2778 av. J.-Chr.
40,23593 % + 7550 ans, 10 328 av. J.-Chr.

Första två seclerna efter syndafloden. 18000 år > mindre än 180 år.
 
Au Mésolithique (12 000 à 8000 av. J.-C.), les manifestations artistiques figuratives sont rares. De cette époque sont connus des galets peints ou gravés de figures géométriques. I Mesolithicum (12 000 till 8000 f. Chr.) äro afbildande konstyttringar sällsynta. Från denna epok äro målade eller ristade flata stenar med geometriska motiver kända.
 
2778 av. J.-Chr.
40,23593 % + 7550 ans, 10 328 av. J.-Chr.
2599 av. J.-Chr.
62,75068 % + 3850 ans, 6449 av. J.-Chr.

4000 år blir c:a c:a 180 år (c:a "2000 år" före hvardera feldateringen = ungefär samma rättdatering, eller möjligen kortare).
 
Au Néolithique (8000 à 3000 av. J.-C.), l'art figuratif se développe à nouveau, en incluant notamment des animaux domestiques. De nouveaux supports commencent à être utilisés, par exemple lors du décor de poteries en céramique. I neolithicum (8000 till 3000 f. Chr.) utvecklar sig bildande konst ånyo, och omfattar bl a husdjur. Nya underlag börja brukas, till exempel decor på krukmakerier.


Från slutet af Göbekli Tepe (Babels Torn) till tidiga stencirclar i Stonehenge.

5000 år > litet mer än 466 år.

8000 BC - 3100 BC = 4900
10 328 BC - 2792 BC = 7536*
4900/7536 = 0,65021231422505307855626326963907
2778 BC - 2062 BC = 716*0,65021231422505307855626326963907
= 465,55201698513800424628450106157, 466 years

Som jag skref här:

Stonehenge and Göbekli Tepe?
http://filolohika.blogspot.com/2016/11/stonehenge-and-gobekli-tepe.html


Och hänvisar till tabellen här:

Avec un peu d'aide de Fibonacci ... j'ai une table, presque correcte
http://nov9blogg9.blogspot.fr/2015/10/avec-un-peu-daide-de-fibonacci-jai-une.html


Gifvet den betydligt kortare tiden, de längre lifslängderna just efter Floden, skulle Altamira och Les Eyzies de Tayac kunna vara grottmålningar af samme konstnär - rent af i Noah's famille.

Har man på ett ställe hittat skelettet af en vuxen menniska, kan det intet vara från just after Floden första årtiondet, i o m att de åtta lefde och Noahs barnbarn ännu voro barn. Men annars kan en grottmålning gå tillbaka till åren efter Floden.

Hans Georg Lundahl
La Défense
San Andrea Avellino
10.XI.2016

No comments: