Friday, June 15, 2012

Huru utnämns man till ambassadör till Japan?

Har hvarje vestverldslands diplomatiska corps en täfling inför föreg. ambassadörs afgång om hvilken diplomatfamille som har mest manga-culture hos döttrarne? Bara undrar ... nej, nej, jag skojar, jag vet att man måste kunna japanska, hvilket icke alla diplomater automatiskt göra, och att man måste kunna japansk historia o s v. Men kan en och annan ha börjat läsa på p g a en dotters behof af att kunna säga mer än kawai på japanska?
/Hans-Georg Lundahl

No comments: