Thursday, June 7, 2012

Videre og vigtigere hukomster fra debatter med nyhedninger (BM)

1) Gamle Testamentets israelitter og deres adfærd på Josuas tid er vigtige før nyhedninger. De ser det som umoralsk at tro på en Gud der den gang, før mere end tretusind år siden, befalte et folk at underkue et andet folk. Samme gælder befalningen at udrode amalekitterne.

At siden kristne siger at dette var på Gamle Testamentets tid, og at det Ny Testamente ikke tillader folkeudsletning fordi Jesus (Gud) befalder mission til alle folk, det tar de gerne mindre notits om.

Jeg tog en parallel mellem israelitternes adfærd mod Amalek og asernes mod rimthurser:

a) "men rimthurser er ikke i den her virkelighed"

nej, og amalekitter er ikke i den her tid, det var totusind år siden der skete en stor skifte

b) "aserne dræbte thurser fordi de var skrækkelige og før at beskytte mennesker"

jo, ifølge mytherne, og det var måske også før at beskytte os mod visse skrækkelige tyrannier som Gud somlige tider dræbte selv (ved Syndsfloden, Pharaos hær, Sodom og Gomorrah) og somlige tider befalte israelitteren at underkue eller udrode andre folk.

Parallelen med vikinger der plyndrer kristne på eget bevåg kom uden at jeg tog op den. Der var en der syntes det var bedre at "tage sig den starkes ret" end at "finde på at" Gud befalt noget sådan.

Hvorfor? Her fik jeg ikke tid at svare på alt.

Måske fordi det var mindre hykleri? Jo, men hykleri er nu lastens smiger til dyden. Somlige er før ondsinte før at hykle, og somliges ærlighed er kun fordi de ikke har sanse nog at skamme sig.

2) Jeg tog da noget om menneskeoffer i Upsala.

a) parallelen med Abrahams offer kom op, og en Gud der befalte det

Jeg må godt ha svaret noget om att Abrahams offer ikke fuldbyrdedes. Samme Gud som befalt det befalte også at indstille det. Men her tar jeg desværre op en gammel artikel mer end et år efter at være blevet smidt ud fra blackmarket. Jeg kan kun tillægge at de nyhedne også tog op Irminsul, i Saxernes land, der blef hugget ned efter att Karl den Store erøfret de ejner. Og det er betraktensværdt at Vikingerne blef ved at plyndre kloster og myrde munker et århundrede og næsten to før Irminsul, et nedhuggent træ. Nå, jeg var i hvart tilfælde før "fanatiskt" kristen før deres smag. Mine profiler var "hans" og "hans er her igen".

Hans-Georg Lundahl
Beauvais
Kristi Lekamens Fest
7 - VI - 2012