Monday, November 14, 2011

Ack Wermeland du sköna ...

I Värmland studerar 8,5 invånare per capita i någon form vid en Yrkeshögskoleutbildning, motsvarande siffra för riket är 7,7.


Källa: http://www.regionvarmland.se/vi-arbetar-med/utbildning-kompetens/utbildning-kompetens

Var detta ett trick för att sålla bland competenserna utifrån hvem som märker att "per capita" har felbrukats till "procent af befolkningen"?

No comments: