Monday, November 21, 2011

Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier!

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=286226
commenterades sedan:
http://www.apg29.se/index.php?artid=7128

Att reliqvien skulle vara falsk som bloggaren sade är en typisk protestantisk fördom.

Men sedan gäller det principen: "Det behövs väl knappast påpekas att detta är en förfärlig villolära? Det är Jesus du skall gå till och inga falska kamelbälten."

Naturligtvis skall man intet gå till ngn reliqvie som är falsk, men deremot väl till äkta (som jag tror bältet är):

http://www.treasuresofthechurch.com/relics

When handkerchiefs or aprons that had been touched to Paul were applied to the sick, the people were healed and evil spirits were driven out of them (Acts 19:11-12).


Acts=Apg./HGL

No comments: