Wednesday, November 2, 2011

Våldtägtsmannens pligt (icke rätt, bara pligt) gentemot offret att gifta sig med henne, ännu en gg missförstådd

Sen så finns det ju även någon sjuk lag som säger att våldtäktsmannen ska gifta sig med sitt offer, om offret är ogift (Deuteronomy 22:28-29).

(källa denna gång till detta missförstånd som dyker upp med jemna mellanrum ...)

Lagen i fråga säger att våldtägtsmannen intet får vägra gifta sig, af contexten framgår att det intet gäller groupe-våldtägt. En sådan med dödlig utgång besvarades med att hela staden af medskyldiga straffades med utplåning.

Lagen säger intet att offret sjelft bestämmer, men heller intet att hon intet skulle innan fadern/giftomannen bestämde säga till denne antingen "pappa, jag vill intet als ha den typen" eller "pappa, han var intet så hemsk och han var treflig innan."

Under nya förbundet har Kyrkan en liknande lag för våldtagna eller förförda f d oskulder, men de bestämma då sjelfva om de taga den nämnda lösningen som acceptabel eller intet. /HGL

No comments: