Thursday, November 3, 2011

Öfversigt öfver internet-versioner af pressen (efter mitt lindriga press-begär)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-helgon--yngre-an-du-tror

Fel. Det är intet en helg uppfunnen i Sverige under 1930-tal. Det är intet en fest som kommit till Sverige under 1930-tal. Det är en fest som svenskar firade, precis som alla andra catholiker under catholska tiden, men den försvann från Sverige ngn gg under reformationen (från 1527 till 1593) för att återkomma till Sverige 1930-tal. Ungefär som Confirmation, under seclerna efter reformationen fans det första Nattvardsgång, men intet ngn handpåläggelse.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/17-aring-atalad-for-sex-med-13-aring_6605418.svd

Tänk om man återinförde brottet "stuprum" (latin) - "förderfvande af jungfru"? En tjugo-årig bimbo skulle då ha samma rätt att klaga som en flicka på 13 som lät sig öfvertalas efter en veckas tjat. Och en flicka på 13 skulle ha samma rätt som en tjugo-årig bimbo att kräfva äktenskap som godtgörelse om hon ville det eller kräfva afstånd om hon ville det, i båda fall med pligt att betala summa motsvarande sedvanlig hemgift som skadestånd.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykvard-for-knivman-pa-brollop_6606918.svd

Synd om honom, troligen, att det intet blef vanligt fängelsestraff. Synd om fredligare psykpatienter, både att als vara det och att behöfva dras med honom.

http://blog.svd.se/historia/2011/10/30/vem-ar-karlsbron-uppkallad-efter/

"Johan av Nepomuk" ... nej, det låter som om han kommit från en stad vid det namnet. Nepomuk betyder "som INTET (=Ne) SQVALLRADE (=pomuk)". Ungefär lika töntigt som om ngn talade om en kyrkofader "Johannes från Chrysostomus" när han kom från Antiochia och kallades Guld-mund (=Chryso-stomos) p g a sina predikningar. Enligt ordspråket "tala är silfver men tiga är guld" borde väl i o f s Nepomuk ha haft ngt större rätt att kallas "Chrysostomus", men namnet var redan taget, man kunde intet i efterhand degradera kyrkofadern till Argyrostomos. Så fick det bli Nepomuk, ännu tydligare, för den tjeckiske Johannes. F ö äro båda skyddshelgon till compositeurer: Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart är ytterst bekant (Trollflöjten, Eine Kleine Nachtmusik, et c.), Johann Nepomuk Hummel ngt mindre.

Nog för denna gg!/HGL

No comments: