Monday, November 14, 2011

För mycket pseudo-empathie

"Ingen empatisk förmåga" är ngt fel sätt att bedöma felet. Tvertom, empathien flödade, sjuksköterskan - manlig - trodde han hade förstått precis och gjorde hvad empathien anbefallde i fråga om panikångest: han besparade (i och enligt sin empathiska inlefvelse) en panikångest-patient skammen att hemtas i ambulance p g a en obefogad rädsla. Anledningen till detta är att "läsa mellan raderna" är den talang som sätts högt i fråga om empathie. Det är ju så subtilt. Sedan fick Emil betala det med sin spruckna mjelte .../HGL

No comments: