Monday, December 1, 2008

Mensklighetens kristnande

hittills, folk för folk:

 • Romarriket: omvändt efter att ha förföljt, först en gång som hedniskt, sedan en gång till som arianskt.

 • Irländare: omvända utan att ha varit mer än sjöröfvare mot kristna. [samma gäller än tidigare kristna araber]

 • Burgunder: omvända med omväg öfver arianismen.

 • Gother och langobarder: omvända efter att ha förföljt som arianer.

 • Anglosaxer och franker: omvända efter att ha förföljt som hedningar.

 • Ungrare, ryssar, skandinaver, polacker och litauer, en del af finnarne: följde frankernas och anglosaxarnas exempel.


Alla nämnda omvändelser frivilliga.


 • Saxare: tvingade till fred af Karl den store och hotade med dödsstraff för sina röfvaretåg om de icke omvände sig från afgudadyrkan.

 • Vikingar i England (Guthrum): dito af Alfred den store.

 • Tavaster, kareler och preussare: i samma sits som nämnda röfvare, omvända af respektive Erik den Helige och St Henrik, af Birger Jarl och af Tyska Orden. • Etiopien och Armenien: ungefär som Romareriket, men blefvo sednare kättare. [åtminstone i terminologien]

 • Nya Verldens indianer: delvis frivilligt och delvis med tvång. Spaniorerna använde aldrig oförtjent tvång.

 • Afrikas qvarvarande svarta: frivilligt i de fall de öht blifvit kristna (jfr antalet animister och mohammedaner).


Hans Georg Lundahl

No comments: