Tuesday, December 16, 2008

till #2 och en vän

Till vännen:

Guds första välsignelse till Adam och Eva: varen fruktsamme och föröken eder och uppfyllen den och läggen den under eder.

Är det svar nog?

Till motståndare #2


"Jordens människor idag är över 6 miljarder, för bara 50 år sedan var antalet männniskor över en miljard lägre. Alltså har antalet människor ökat med en miljard på bara ca 50 år, vilket självklart också beror på att det är lättare att leva nuförtiden (och möjligen lite tråkigare)."


Lättare än på den förmenta stenåldern men icke lättare än i jordbrukskulturer är det att lefva i dag.

"Men, mest undrade jag om det är möjligt att människan kunnat sprida sig över hela jordklotet på bara 4.500 år - till Amerika, Asien etc, och hur har olika folk hunnit få sina "speciella" utseenden?"


Thor Heyerdahls praktiska sjöfartsexperiment på sämre farkoster än Arken ha bevisat spridningens möjlighet. Evolutionen af serskilda varianter af hy hår och skelettbyggnad har ju bl a sin snabbhet betingad i huru stor eller liten population den nya genen eller saknaden deraf skall spridas i och dominera: hvilkket innebär att ursprungligen mycket små befolkningar voro idealiska for renodlandet af sådana drag. Att geografiskt läge enbart vore tillräckligt för att ändra medfödda anlag för hudfärg tror jag som mendelian ej på.

"Och hur har äldre kulturer kunnat uppstå igen? Det fanns indianer innan eran syndaflod, och så finns de plötsligt där igen. Varför visar byggnader som är över 4.500 år gamla inga spår av att de skulle ha varit under vatten?"


Frågeställningen visar en för stor tilltro till moderna dateringsmetoder. T ex C14 som står och faller med kännedom om ursprunglig C14-halt, ngt som saknas direkt efter skapelsen för obestämdt antal årtusenden framåt.

"Och så finns det flera bevis på att syndafloden måste ha inträffat väldigt länge sedan, om det alls har inträffat, och bevisen har med skog, berg, jord osv att göra."


De dateringsmetoder jag ifrågasätter här bygga på förment kunskap om inorganiska - delvis också organiska - processers hastighet.

"Jag skymfar inte korset, bara för att jag inte är kristen." - Om du är döpt, jo, eftersom du i så fall skymfar ditt dop. "Och vart i Bibeln står det förresten att korset skulle vara en helig symbol?" - Hvar i alla katolska bekännelseskrifter finner du att kristendomen skulle grundas på Bibeln allena? Dessutom klargör St Paulus mycket tydligt att vår frelsning är beroende af Kristi Kors, hvilket naturligvis gör äfven afbildningen deraf helig med tanke på hvad den afbildar.

"Och vi kan inte leva i det förgångna hela tiden, vi måste gå vidare utan att tänka på vad våra förfäder skulle ha tänkt om det." - Allmänt trams. Deras samhälle har varat genom flera tiotals generationer, det moderna välfärdssamhället klarade knappt af tre och är på fallrepet. - "Och vi går vidare, det finns ingen som kan hindra det." - Jo, ni sjelfva genom att vända om. - "Tänk bara på hur mycket t.ex. kvinnans roll i samhället har ändrats bara på några hundra år." - ...till det sämre.

"Homosexualitet är väl inget man väljer, man bara är det, precis som man kan vara vänsterhänt eller högerhänt." - omoraliskt svammel, förnekande af den fria viljan. - "Den som gynnar homosexualitet gynnar avfolkningen av svenskar???" - Jo. Homosexualitet kan nemligen saknas i ett samhälle eller vara mycket utbredt beroende på kulturen. En kultur som gynnar homosexualitet gynnar samtidigt barnbegränsning i heterosexuella förhållanden, liksom den gynnar tveksamhet om ens sexuella kenslor och dermed försening af äktenskap, m a o tre faktorer som oberoende af hvarandra och i samverkan med hvarandra lägga ned den svenska nativiteten.

till #2
"Vad har du, Hansgeorg, att säga om t.ex. skeletten av Neanderthalarna och Homo Erectus?"


Ingen anledning att förneka att de lefvat. T ex som folksägners troll?

"Om Jorden är universums mittpunkt, varför har då Gud gjort universum till ett så jäkla stort ställe? Skulle det inte räcka med Vintergatan, eller en ännu mindre plats? Varför alla de andra planeterna, varför har Gud skapat t.ex. Saturnus och Uranus?"


Hvad har storleken med hvar dess medelpunkt är att göra? F öfr öfverdrifs storleken kanske af heliocentriker i o m att fixstjernor utan parallax automatiskt anses "för långt borta" för att den förmodade parallaxen skall kunna mätas - och de äro i majoritet.

"Det är också sant, det att kristendomen inte har enbart Bibeln som grund. Dock undrar jag hur vi fick veta att korset skall vara helig, inte sa Jesus det?"


Om han icke hade sagt det till apostlarne hade de ej instiftat korstecknet. Hvilket de ha. Alltså har han sagt det till apostlarne.

" "omoraliskt svammel, förnekande af den fria viljan."

Så du påstår att jag inte är född till att vara högerhänt?"


Oafsedt om du är född höger- eller vensterhändt, så är du född potentielt kapabel till normalt sex, såvida du icke har medfödd obotlig impotens. Det har herr Gardell nyligen bevisat, lika väl som modern till unge Amos Gardell.

" "Tänk bara på hur mycket t.ex. kvinnans roll i samhället har ändrats bara på några hundra år." - '...till det sämre.'"


Förklara vad du menar med "...till det sämre"."


Svårare att blifva mor och maka och financielt försörjd som hemmafru. Svårare ekonomiska förutsättningar om hon vill föda många barn och värre på ålderdomen om hon icke har egna barn, barnbarn eller barnbarnsbarn att taga hand om henne, ifall hon blir svag och beroende af andra.

till #2 fortsättn
Så du tror på troll också?

====
Jag är tillräckligt demokratisk för att tro på vanligt folks vittnesbörd om hvad de varit med om ja
====

Storleken har inget med dess mittpunkt att göra. Men varför ändå en så stor plats, om bara jorden är viktig? Varför de andra planeterna?

====
Hvarifrån får du att bara jorden vore vigtig enligt geocentriker? Längst in är längst ned såväl i jordklotet som i universum. LÄngst ut är högst upp, såväl i atmosfären som i himlarne derofvanför
====

Hur vet du att apostlarna inte skrivit felaktigt? Eller hur vet du att översättarna inte ändrat på texten, tagit bort och lagt till?

====
Betreffande katolska öfversättare och apostolisk tradition: p g a Kristi löften. Betreffande protestanter påstår jag mig icke veta att DERAS öfversättningar äro korrekta – tvertom.

[det inkorrekta är dock begränsadt till vissa serskilda områden, icke annars genomgående]
====

Njo. Högerhand och vänsterhand har ju inget med skaffande av barn att göra. Men samma sak med händerna som med hetero-, bi- eller homosexualitet.

====
Nej, eftersom heterosexuelt beteende är sådant man får barn genom, om man icke idkar barnbegränsning medan homosexuelt beteeende i sig är en form af barnbegränsing.
====

Anser du att kvinnor ska vara hemmafruar, att "deras plats är i köket"?

====
Ja, i normala fall. Det är normalt att gifta sig och få många barn, liksom att modern tar hand om små barn. Och det inser min mor också. F öfr är hemmet icke begränsadt till köket.
====

Och så en fråga: Har du hört om Nag-Hammadi texterna. Vad anser du om dem?

====
Är det Döda Hafs-rullarne eller ngn annan text?