Tuesday, December 2, 2008

Uppståndelsen

"Jesus måste varit väldans smart...

...som lyckades övertala ett helt folk om att han var "guds son".
Jag tror inte på att gud finns men jag vet att det finns bevis för att personen Jesus har funnits.
Tänk vilken bra talare han måste varit!
Tänk dig att det kommer en man idag och säger "Jag är guds son" han skulle ju tas som en mentalpatient.
Ingen skulle tro honom..
Lite kul att det gick att övertala så många för ca 2000år sedan.."

Uppståndelsen bevisar det sanna påståendet

och utan den och de andra miraklen hade ingen trott honom. Serskildt inte som han kräfde en hel del - Bergspredikan i Lukas riktade sig till folket och den var nog så kräfvande, den i Mattheus är ännu mer kräfvande, fast den börjar riktad till Apostlar och dem som lefva ett apostoliskt lif.

Hvad sägs om krafvet på lifslång trohet i äktenskapet?
"Dessa så kallade bevis är inte värda särskilt mycket, allt som finns är knapphändiga vittnesuppgifter från människor som är sedan länge döda.

/Mikael"

Knapphändiga? Nej, mycket detaljerade tvertom.

Och hvad angår deras död, finnes en typ af död som är ett prof på ärlighet: martyriet.

Om de hade kunnat påstå hvad de påstodo utan att störas af någon alls, så hade de eventuelt (ur just denna synpunkt) kunnat vara lögnare, men ingen dör för något han inte sjelf tror på.

Alltså dogo apostlarna för något de trodde på. De ljögo inte.

Voro de lurade? Nej: de voro sjelfva Uppståndelsens första vittnen.

Hallucinerade de? Nej: hallucinationer äro individuella, delas ej af flera personer.

De ljögo ej, hallucinerade ej, voro ej lurade af andra: alltså talade de sanning.

No comments: