Tuesday, December 16, 2008

till båda motståndare

Vi ha korset

  • 1 i fanan, St Eriks krsriddarebanér från korståget mot tavasterne

  • 2 på kronan liksom öfver den romerska kejsarekronen från kejsare Theodosius den stores tid

  • 3 på våra förfäders grafvar


den som skymfar korset och dess tro skymfar alltså:

  • 1 landet och hären

  • 2 konungen

  • 3 våra förfäder och dermed vårt folk genom tusen år


Dessutom:

  • den som gynnar homosexualitet gynnar affolkning af svenskar

  • den som gynnar barnbegränsning gynnar affolkning af svenskar

  • den som motarbetar äktenskap tidigt i qvinnans lif gynnar affolkning af svenskar

  • den som gynnar eller snarast framtvingar qvinnors studie- och yrkeskarriärers påbörjande före äktenskap och barnafödande, så att familjen kommer i konkurrens med ett tidigare intresse och dermed försummas gynnar affolkning af svenskar


Fundamentalism eller icke: katolsk sexualmoral gynnar fokmängden hos folk som tillämpa den: sekulariserad gynnar affolkning af hvarje folk som praktiserar den.