Monday, December 1, 2008

... Skulle du inte ställa dig följande frågor?

Jag råkade ut för fölgande svar:

"Nu är det ej menat som en liknelse, men om du ”vet” att de som hävdar guds existens är högljudda mördare som ibland tar sinnespåverkande droger. Skulle du inte ställa dig följande frågor?"


(jag lemnar frågeformuläret sist)

***

Tillämpar frågeformuläret på upplefvelse I, Jesus visar sig för de elfva utom THomas

När hände det?
på söndagqväll efter den fredag då Jesus dog på korset

Vilka var närvarande?
10 personer, de elfva minus Thomas

Hur vet du att dom talade sanning?
martyrer bruka tro på det de dö för.

Såg tredje parts observatörer exakt samma sak?
motparten såg att grafven var tom och hittade på en lögnhistoria om dem som visste rätt förklaring

Har de samma uppfattning om vad gud är?
ja, ty
 • 1 de äro sedan gammalt monotheister

 • 2 de erkänna Jesus, som Gud


Hur vet dom att det är gud?
för att han uppstått från de döda och dessförinnan sagt sig vara ett med Fadern

Var de i sinna sinnens fulla bruk när det hände?
ja

Fanns det flera personer i närheten som observerade samma sak?
10 stycken bruka räcka

Hur många observatörer var ateister när det hände?
ingen, atheister äro väldigt ovanliga

Konverterade ateisterna efteråt?
se ofvan

Hur vet du att ateisterna isf verkligen var ateister?
se ofvan

Var det inomhus?
ja

Var det någon som kontrollerade vilka substanser som fanns i blodet på observatörerna vid det tillfället?
nej, dels vor de icke fulla, de hade haft sorg, dels var deras blodsockerhalt skiftande, eftersom de voro tio

Var det någon/några läkare som gjorde en hälsoundersökning före och efter?
nej

Hur vet du att det var en läkare som gjorde undersökningen?
se ofvan

Har du personligen pratat med dom?
nej, deremot med deras långväga efterträdare

Hur värderar du deras förmåga att kritisera sina egna intryck?
godt: det första de göra är att kritisera sina intryck och fråga sig om de hålla på att se ett spöke

***

Tillämpning på upplefvelse II, St Botulf upplefver att Gud hjelper honom fördrifva demonerna från The Fens, der numera Boston lincolnshire ligger

När hände det?
653 eller 654, vet ej hvilken årstid

Vilka var närvarande?
När St Botulf fördref demonerna var han enda närvarande menniska: deremot hade andra dessförinnan flytt från demonerna och derfter stannat hos Botulf

Hur vet du att dom talade sanning?
Tja, en befolkning brukar icke vara så ifrig att hitta på faror man flytt från innan - om man icke verkligen gjort det: och att de stannade qvar efteråt bevisar Boston i Lincolnshire.

Såg tredje parts observatörer exakt samma sak?
Hvilken tredje part?

Har de samma uppfattning om vad gud är?
En som har magt att fördrifva demoner.

Hur vet dom att det är gud?
För att djefvulen intet brukar fördrifva sig sjelf?

Var de i sinna sinnens fulla bruk när det hände?
De voro frånvarande.

Fanns det flera personer i närheten som observerade samma sak?
Se ofvan angående sjelfva exorcismen, deremot defenitivt ja för ”before/after”

Hur många observatörer var ateister när det hände?
Ingen, atheister äro ganska ovanliga.

Var det utomhus?
Utomhus.

Vad var lufttrycket och gasproportionerna?
Vet ej?

Var det någon som kontrollerade vilka substanser som fanns i blodet på observatörerna vid det tillfället?
Det handlar om en hel serie tillfällen före och efter en brytpunkt.

Var det någon/några läkare som gjorde en hälsoundersökning före och efter?
Icke omöjligt, men icke så troligt.

Hur vet du att det var en läkare som gjorde undersökningen?
Det vet jag som sagt icke.

Har du personligen pratat med dom?
Nej.

Hur värderar du deras förmåga att kritisera sina egna intryck?
Tillräckligt stor hos tillräckligt många i fråga om de många personerna och de många tillfällena.

***

Tillämpning III, Bernadette Soubirous i Lourdes

När hände det?
När visionären vallade får, upprepade gånger derefter.

Vilka var närvarande?
Hon, sednare andra.

Hur vet du att dom talade sanning?
För många olika intressen för att enas om en lögn.

Såg tredje parts observatörer exakt samma sak?
Hon var den enda som såg den Heliga Jungfrun.

Har de samma uppfattning om vad gud är?
Definitivt icke.

Hur vet dom att det är gud?
Der Bernadette sett Guds Moder sprang en källa upp, som ännu helar sjuka.

Var de i sinna sinnens fulla bruk när det hände?
Troligen var Bernadette det, definitivt voro de det som derefter konstaterade helanden.

Fanns det flera personer i närheten som observerade samma sak?
I fråga om Bernadettes uppenbarelse var det bara hon som såg den, deremot observerades hon vid flera tillfällen, talandes förtroligt med uppenbarelsen eller tigandes stilla: eller när hon gräfde fram källan.

Hur många observatörer var ateister när det hände?
I fråga om en del helanden efteråt finnas atheister som konstaterat dem.

Konverterade ateisterna efteråt?
... och som konverterat.

Hur vet du att ateisterna isf verkligen var ateister?
För att de voro franska läkare, liksom för att de voro utvalda för sin atheism.

Var det utomhus?
Utomhus, i en grotta.

Vad var lufttrycket och gasproportionerna?
Olika väderförhållanden.

Var det någon som kontrollerade vilka substanser som fanns i blodet på observatörerna vid det tillfället?
Hon var för ung för att få dricka, som flicka.

Var det någon/några läkare som gjorde en hälsoundersökning före och efter?
En läkare kände på hennes puls (medan hon hade en uppenbarelse) och konstaterade att hon var för lugn för att kunna hallucinera i affekt.

Hur vet du att det var en läkare som gjorde undersökningen?
Derföre att det var den atheistiske borgmästaren som skickade efter honom.

Har du personligen pratat med dom?
Nej, jag har läst skildringar som gå tillbaka på tiden då det var aktuelt.

Hur värderar du deras förmåga att kritisera sina egna intryck?
Både Bernadette Soubirous och de läkare som konstaterat helanden voro klartänkta personer. Bernadette var naiv, men icke dum eller trögtänkt.


Formuläret:

 • När hände det?

 • Vilka var närvarande?

 • Hur vet du att dom talade sanning?

 • Såg tredje parts observatörer exakt samma sak?

 • Har de samma uppfattning om vad gud är?

 • Hur vet dom att det är gud?

 • Var de i sinna sinnens fulla bruk när det hände?

 • Fanns det flera personer i närheten som observerade samma sak?

 • Hur många observatörer var ateister när det hände?

 • Konverterade ateisterna efteråt?

 • Hur vet du att ateisterna isf verkligen var ateister?

 • Var det inomhus?

 • Var det utomhus?

 • Vad var lufttrycket och gasproportionerna?

 • Var det någon som kontrollerade vilka substanser som fanns i blodet på observatörerna vid det tillfället?

 • Var det någon/några läkare som gjorde en hälsoundersökning före och efter?

 • Hur vet du att det var en läkare som gjorde undersökningen?

 • Har du personligen pratat med dom?

 • Hur värderar du deras förmåga att kritisera sina egna intryck?De som vilja tillämpa frågeformuläret på andra kända historiska mirakler uppmanas göra så.

No comments: