Monday, December 1, 2008

Orthodoxie - en förklaring

i våra dagar är begreppet orthodoxie sorgligt bortglömt

Vet du att pennicillin eller andra antibiotika äro bra mot bakterier? Har du sjelf tittat på bakterieodlingar i mikroskop före och efter en droppe med antibiotikum tillsatts? Och har du sjelf tagit profver och gjort bakterieodlingar på menniskor med lungsot, så att du vet att den orsakas af tuberkelbakterier? Icke det? Då TROR du hvad någon annan som du vet vet bättre - en medicinsk vetenskapsman - VET.

Skulle du tro att sjukdomar som lungsot icke hade ett sqvatt med tuberkler att göra (anledningen till att den ombenämnts tuberculosis, tbc) eller att tuberkler icke vore en slags bakterier eller att antibiotika icke hjelpte mot bakterier als (det är en annan sak om du tror att de icke komma att hjelpa i längden, det är t o m troligt, men det är än så länge gissningar) så skulle du tro FEL, medan jag som litar på läkare i dessa frågor tror RÄTT. I o f s ha läkare ett mkt slarfvigt språkbruk och påstå att alla som tro det de sjelfva veta också veta det - men de mena att vi också känna till det med säkerhet, om än icke af egen erfarenhet utan genom dem. Och att känna till ngt med säkerhet men icke af erfarenhet utan genom någon annan är precis hvad som menas med att tro RÄTT. Det är innebörden af RÄTTROGEN eller ORTHODOX, som ordet definieras af den katholska Kyrkan. I det fallet handlar det dock om hvad GUD vet och de rättrogna kristna känna till med säkerhet genom hvad Gud uppenbarat när han blef menniska.

Endast en förklaring af begreppet.